Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Közlekedésgazdaságtan I (PhD)
2. Tantárgy angol neve Transport Economics I (PhD)
3. Tantárgykód BMEKOKGD006 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 4 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Alap
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 28 Órára készülés 28 Házi feladat 12
Írásos tananyag 16 Zárthelyire készülés 20 Vizsgafelkészülés 16
10. Felelős tanszék Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Török Ádám
12. Oktatók Dr. Táczos Lászlóné, Dr. Török Ádám
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A gazdaságpolitika és a közlekedéspolitika kapcsolatának feltérképezése. Magyarország közlekedésének főbb jellemzői, a változások főbb irányai és kapcsolatuk az EU közlekedéspolitikájával. A közlekedésgazdaságtan matematikai háttere. Az externális költségek meghatározásának matematikai módszerei és internalizálásuk lehetőségei. Közlekedés és térgazdaság. Közlekedési kereslettervezés. A közlekedés költsége. Optimális közösségi döntések. Versengés és szabályozás.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás   B. Képesség
  • A hallgató képessé válik a gazdaságpolitika és a közlekedéspolitika kapcsolatának feltérképezésére. 
  • A hallgató megismerkedik a közlekedés főbb jellemzőivel, a változások főbb irányaival és matematikai modellezhetőségük főbb kérdéseivel. 
  • A hallgató elsajátítja és képessé válik a közlekedésgazdaságtan matematikai hátterének értelmezésére és fejlesztésére.
C. Attitűd   D. Önállóság és felelősség  
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás megszerzésének és egyúttal a vizsgára bocsátásnak a feltétele az egyéni hallgatói feladat hiánytalan és határidőre történő beadása.
19. Pótlási lehetőségek
A részvételi követelményeket nem lehet később pótolni. Az egyedi esettanulmányi jelentés potolható a vizsgaidőszakban.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
André de Palma , Robin Lindsey , Emile Quinet , Roger Vickerman (2011) A Handbook Of Transport Economics, Edward Elgar, 928 pp, ISBN 978 1 84720 203 1
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév