Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Logisztikai információs rendszerek tervezése
2. Tantárgy angol neve Logistics information system planning
3. Tantárgykód BMEKOALM321 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 5
6. Óraszám 2 (10) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (11) Labor
7. Tanterv
Logisztikai mérnöki mesterképzési szak (L)
8. Szerep
Kötelező (k) a Logisztikai mérnöki mesterképzési szakon (L)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 150
Kontakt óra 56 Órára készülés 18 Házi feladat 30
Írásos tananyag 34 Zárthelyire készülés 12 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Tokodi Jenő
12. Oktatók Dr. Tokodi Jenő, Lénárt Balázs
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Az integrált logisztikai információs rendszer adatbázisai. Az integrált logisztikai rendszer kialakítása, megrendelés kezelés funkcionális működése. Rendszerszervezés, a beszerzés, értékesítés, gyártás, minőség biztosítás informatikai reprezentációja. Informatikai rendszerek tervezése, szoftvertervezési módszertanok bemutatása. Felhő alapú vállalati folyamatok modellezése. A NetWeaver adatséma felépítése. Az adatsémák, az üzleti folymatok leírása, az üzleti folyamatok informatikai reprezentációja. Az Oracle adatbázis kezelő működése. Az ABAP/4 futásidő rendszer működése. Szolgáltatás orientált architektúra, webszolgáltatások, a szabványos interfészek, az ESB (Enterprise Service Bus), Orchestrating. ERP webszolgáltatások, a futásidő rendszer működése, a rendszer repository, az üzleti adattárház szolgáltatások, riportolás. Korszerű üzleti intelligencia rendszerek megvalósítása. Tranzakciós adatbázis kezelés. Bevezetés az SAP HANA felhő alapú adatbázis kezelő múködésébe: a memória alapú számítástechnika, a sor/oszlop csere rekord beszúrásakor. HANA Architecture. Solution Manager: SAP HANA. BW a memória alapú környezetben.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
Adat sémák (XML, XSD, XSLT, EDI, AS1,2, X12), folyamat leírás, reprezentáció (BPMN, BPEL). SOA, webszolgáltatások, interfészek, MVC, az ESB (Enterprise Service Bus), Orchestrating. T-SQL (tranzakciós SQL). Törzsadat kezelés: termékek, ügyfelek, beszállítók. A raktári folyamatok moellezése: tárolóhely szintű nyomonkövetés. Vállalati logisztikai rendszer működtetése a Libra3s és SAP B1 környezetben: beszerzés, raktározás, értékesítés, elszámolás, üzleti adattárház lekérdezések a Libra3s és SAP B1 rendszerben. Enterprise Data Warehouse: BI, kockázat elemzés. A vállalati kontrolling alapjai: KPI-ok számítása. Cockpi megoldások.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • A vállalatirányítási rendszerek felépítésének, funkcióinak ismerete.
  • A vállalati adatcsere formátumainak és protokalljainak ismerete.
  • Általános vállalati logisztikai folyamat informatikai reprezentációjának ismerete.
  • A riportolás alapfolyamatainak ismerete.
  • Alapvető logisztikai tranzakciók felhasználói szintű ismerete.
  • Az ERP futásidő rendszer és a tervező rendszer működtetésének ismerete.
B. Képesség
  • A fenti tudást, és a kapcsolódó szakmai ismereteket alkalmazva képes logisztikai IT rendszerek tervezésére.
C. Attitűd
  • Törekszik a képességeinek maximumát nyújtva, hogy tanulmányait a lehető legmagasabb színvonalon, elmélyült és önálló alkotásra képes tudásra szert téve végezze, pontosan és hibamentesen, az alkalmazandó eszközök szabályainak betartásával, együttműködve az oktatókkal.
D. Önállóság és felelősség
  • Felelősséget érez aziránt, hogy munkájának minőségével és az etikai normák betartásával példát mutasson társainak, felelősséggel alkalmazva a tantárgy során megszerzett ismereteket.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Házi feladatként az SAP Learning HUB felületen legalább 4 teszt kitöltése min. 50 % eredménnyel, 2 db zárthelyi dolgozat (súly: 50-50%) és az SAP Learning HUB felületen legalább 4 teszt kitöltése min. 50 % eredménnyel
19. Pótlási lehetőségek
1-1 pótló zárthelyi dolgozat megírása
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Logisztikai Informatika MIT/GIS/ERP/PPS elektronikus tananyagok (moodle rendszer). Libra3s "Gyakorló" telepített változat. SAP B1 cloud-based ERP.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév