Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Hajótervezés PhD
2. Tantárgy angol neve Ship design PhD
3. Tantárgykód BMEKORHD011 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 2
6. Óraszám 2 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Szak
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 60
Kontakt óra 28 Órára készülés 10 Házi feladat 12
Írásos tananyag 4 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 6
10. Felelős tanszék Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Simongáti Győző
12. Oktatók Dr. Simongáti Győző, Dr. Hargitai L. Csaba
13. Előtanulmány ajánlott: KOVRM615 - Hajótervezés
14. Előadás tematikája
A tantárgy révén a önállóan képesek a hajótervezés részfeladatainak értékelsére (főméretek meghatározása, stabilitásszámítás, ellenállás-számítás, hajtástervezés, manőverképesség, szerkezettervezés, stb.). Újszerű összefüggéseket kéepsek megálapítani a hajótervezés mélyebb összefüggésrendszerben és megismerkedhetnek az egyes részfeladatoknál jelentkező tudományos dilemmákkal, problémákkal és azok jelenlegi megoldási lehetőségeivel.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • ismeri a stabilitás témakörében jelentkező akut problémákat, a hajóhajtás témakörében a szívási és sodortényező meghatározásának problémáit, hajók mozgásának szimulációs lehetőségeit, a hajók üzemanyagfogyasztásának meghatározására irányúló tudományos módszereket, a CFD alkalmazásának újabb lehetőségeit.
B. Képesség
  • képes önállóan idegen nyelvű tudományos szakcikkek feldolgozására, képes saját témájában hajótervezéssel kapcsolatos összefüggéseket meghatározni, lehetőség esetén a témába vágó saját cikket írni.
C. Attitűd   D. Önállóság és felelősség
  • érdeklődő, fogékony, önálló, határidőket betartó.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás megszerzésének és egyúttal a vizsgára bocsátásnak a feltétele az egyéni hallgatói feladat hiánytalan és határidőre történő beadása. A vizsga szóbeli.
19. Pótlási lehetőségek
a TVSZ szabályozásának megfelelően.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
1. Hajók Kézikönyv
2. Dr. Benedek Z. – Hajók 1-3.
3. D. J. Eyres – Ship constuction
4. Young Bay – Marine structural design
5. Dr. Deseő Z. – Hajótestek szilárdsági kérdései
6. J S Carlton – Marine Propellers and Propulsion, Second Edition, 2007
7. Schneekluth, Bertram: Ship design for efficiency and economy. Butterworth Heinemann, 1998.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak