Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Hajtástechnika PhD
2. Tantárgy angol neve Drive techniques PhD
3. Tantárgykód BMEKOGED006 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 3
6. Óraszám 3 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Szak
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 90
Kontakt óra 42 Órára készülés 7 Házi feladat 20
Írásos tananyag 7 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 14
10. Felelős tanszék Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Lovas László
12. Oktatók Dr. Lovas László
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Hajtástechnika alapjai. Hajtó és hajtott gép jelleggörbék. Hajtások belsőégésű motorokkal. Tengelykapcsolók szerepe és fajtái. Mechanikus sebességváltók szerkezete. Hajtó és hajtott inerciák. Kapcsoló mechanizmus. A sebességváltás folyamata. Szinkronszerkezetek fajtái és kapcsolhatósága. Körmös tengelykapcsolók kapcsolhatósága. Sebességváltó tervezés gyárthatóság illetve kapcsolhatóság szempontjából. Sebességváltók kenése és ágyazása. Robotizált és dupla kuplungos felépítések és problémáik. Hibrid jármű hajtásláncok.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • Hajtástechnikai feladatok és megoldások ismerete.
B. Képesség
  • Belsőégésű motoros hajtáslánc kialakítása.
C. Attitűd
  • nyitottság újdonságok megértésére és megtanulására a tématerületen.
D. Önállóság és felelősség
  • A tanultak alapján optimális megoldás kiválasztása, értékelése.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Félévközi feladat eredményes elvégzése, és szóbeli vizsga letétele alapján.
19. Pótlási lehetőségek
Félévközi feladat pótlása pótlási időpontban a tantárgy kiírás szerint.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
1. Bereczky-Varga: Motor és erőátviteli rendszerek mechatronikája
2. Dr. Zobory István: Járműdinamika és hajtástechnika
3. Lovas László: Hajtástechnika - órai jegyzetek
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév