Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Termelésprogramozás
2. Tantárgy angol neve Production planning & scheduling
3. Tantárgykód BMEKOALM329 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (9) Előadás 0 (0) Gyakorlat 1 (5) Labor
7. Tanterv
Logisztikai mérnöki mesterképzési szak (L)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Logisztikai mérnöki mesterképzési szakon (L)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 42 Órára készülés 11 Házi feladat 30
Írásos tananyag 23 Zárthelyire készülés 4 Vizsgafelkészülés 10
10. Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Tokodi Jenő
12. Oktatók Dr. Tokodi Jenő, Nagyné Csóti Beáta
13. Előtanulmány gyenge: KOALM328 - Kereslet és készlettervezés
14. Előadás tematikája
A naptári, a hasznos, a munkarend szerinti és a produktív időalapok fogalma. A kapacitás és a kapacitás kihasználás fogalma. A Push & pull típusú gyártás. Az előremenő és a visszafelé történő határidőzés folyamata. A kapacitás kihasználási index meghatározása. A nyílt és a rejtett tartalékok számítása. Extenzív és intenzív módszerek a kapacitás kihasználás növelésére. Az időalapok és a termelésirányítási rendszer kapcsolata. Gyártástervezés és végrehajtás. A PP modul törzsadatai: a BOM, a műveletterv, az alapanyagok beszerzése. Sales and operations planning: SOP. MRP: előremenő és a visszafelé történő beszerzés folyamata. A termelési ciklus.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
Az előadásokon ismertetett termeléstervezési módszerek gyakorlati realizációja döntéstámogató minta-algoritmusok formájában. A döntéstámogatásban alkalmazható mintamegoldások és szoftveres eszközök fejlesztésének gyakorlása. A házi feladat előkészítése. Lineáris és nem lineáris programozási feladatok, egészértékű programozási feladatok, dinamikus programozási algoritmusok. (Gyártási, keverési, szállítási, létszámütemezési, darabolási, hozzárendelési, halmazfedési feladat, gráfelméleti algoritmusok) A hosszútávú tervezés modelljei. A rövidtávú tervezés modelljei. A szerelőszalag. Rugalmas gyártó rendszerek. A termelési project Gantt-diagram reprezentációja. Termelési project tervezés MS Project környezetben.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • A termelés tervezési folyamat módszertanának ismerete.
  • A tételjegyzék és a műveletterv adatbázis felépítésének ismerete.
  • A termelési project Gantt-diagram reprezentációjának gyakorlati alkalmazása.
  • Készség a termelési project tervezés MS Project környezetben való kivitelezésére.
  • A lineáris és nem lineáris programozási feladatok, egészértékű programozási feladatok, dinamikus programozási algoritmusok gyakorlati alkalmazása.
  • MRP I.-II.-III. eljárások ismerete.
B. Képesség
  • A fenti tudást, és a kapcsolódó szakmai ismereteket alkalmazva képes termelési rendszerek IT támogatásának tervezésére.
C. Attitűd
  • Törekszik a képességeinek maximumát nyújtva, hogy tanulmányait a lehető legmagasabb színvonalon, elmélyült és önálló alkotásra képes tudásra szert téve végezze, pontosan és hibamentesen, az alkalmazandó eszközök szabályainak betartásával, együttműködve az oktatókkal.
D. Önállóság és felelősség
  • Felelősséget érez aziránt, hogy munkájának minőségével és az etikai normák betartásával példát mutasson társainak, felelősséggel alkalmazva a tantárgy során megszerzett ismereteket.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás megszerzésének feltétele az SAP Learning HUB felületen legalább 3 teszt kitöltése min. 50 % eredménnyel, 1 db zárthelyi dolgozat (20% súly), 1 házi feladat (30% súly), vizsga (50% súly)
19. Pótlási lehetőségek
1 pótló zárthelyi dolgozat megírása, házi feladat 1 hét késéssel történő beadása
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Wayne L.Winston: Operációkutatás I-II. Aula, Temesi József - Varró Zoltán: Operációkutatás, Akedémiai Kiadó, Vízvári Béla: Bevezetés a termelésirányítás matematikai módszereibe, ELTE), A moodle rendszerbe feltöltött tananyagok.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév