Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Intelligens és autonóm járműirányítási rendszerek
2. Tantárgy angol neve Intelligent and autonomous vehicle control system
3. Tantárgykód BMEKOKAD019 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Alap
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 28 Órára készülés 30 Házi feladat 10
Írásos tananyag 10 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 42
10. Felelős tanszék Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Németh Balázs
12. Oktatók Dr. Németh Balázs
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Járműirányítási hierarchiák. Robusztus, LPV és MPC járműirányítás tervezés. Prediktív cruise control. Autonóm és ember vezette járművek interakciója. Autonóm járművek irányítása a forgalomban. Gépi tanulás és autonóm irányítás.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás   B. Képesség   C. Attitűd   D. Önállóság és felelősség
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Vizsga és egyéni házi feladat.
19. Pótlási lehetőségek
 
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
1. Gáspár, Bokor, Szabó, Németh: Robust Control Design for Active Driver Assistance Systems, 2016. 2. Gáspár, Németh: Predictive Cruise Control for Road Vehicles Using Road and Traffic Information, 2019
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak