Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Analitikus mechanika
2. Tantárgy angol neve Analytical mechanics
3. Tantárgykód BMEKOJSD001 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (0) Előadás 1 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Alap
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 42 Órára készülés 14 Házi feladat 28
Írásos tananyag 12 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 24
10. Felelős tanszék Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Béda Péter
12. Oktatók Dr. Béda Péter
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Mechanikai rendszerek felépítése és osztályozása. Kényszerek. A másodfajú Lagrange egyenletek. A Hamilton-féle kanonikus mozgásegyenletek. Mozgások első integráljai. Routh-Voss egyenletek. Ciklikus koordináták, rejtett mozgások. Tengelyek kritikus fordulatszáma, pörgettyűhatás.
15. Gyakorlat tematikája
Az előadáson tanultak illusztrálása példákkal.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • Az analitikus mechanika eszközeinek ismerete.
B. Képesség
  • Mechanikai rendszer analitikus leírása, modell alkotás.
C. Attitűd
  • nyitottság újdonságok megértésére és megtanulására a tématerületen.
D. Önállóság és felelősség
  • A tanultak alapján optimális modellelemek kiválasztása, értékelése.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A feladat eredményes elvégzése, és szóbeli vizsga letétele alapján.
19. Pótlási lehetőségek
Házi feladat pótlási lehetőség pótlási időpontban a tantárgy kiírás szerint.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
1. Gantmacher,F. Lectures in analytical mechanics, Mir Publishers, Moscow. 1970, 2. Meirovitch, L. Elemens of vibration analysis, McGraw-Hill, New York,1986
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak