Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Számítógéppel támogatott gyártás (CAM)
2. Tantárgy angol neve Computer aided manufacturing
3. Tantárgykód BMEKOGGM618 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (10) Előadás 0 (0) Gyakorlat 1 (11) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Kötelező (k) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 42 Órára készülés 18 Házi feladat 22
Írásos tananyag 26 Zárthelyire készülés 12 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Pál Zoltán
12. Oktatók Dr. Markovits Tamás, dr. Pál Zoltán
13. Előtanulmány erős: KOGGM601 - Korszerű anyagok és technológiák
erős: KOJSM605 - Számítógéppel támogatott tervezés (CAD)
14. Előadás tematikája
Számítógépes támogatás lehetőségeinek áttekintése a gyártási folyamatokban. CAM rendszerek alkalmazása különböző gyártási feladatokhoz. Gyártásnál alkalmazott mozgáspályák előállítása es technológiai jellemzők megadása. Különböző megmunkálási stratégiák. CNC technológia és annak programozása. Gyártásszimuláció. Reverse engineering. Additív gyártás.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
Megmunkálási technológia tervezése CAM rendszerben, CNC programírás alapjai, gyártás szimuláció.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • Gyártási folyamatoknál alkalmazható CAM-es rendszerek folyamatának, lehetőségeinek és korlátainak megimerése.
B. Képesség
  • Alkalmasság a CAM rendszerek használatában az önálló elmélyülésre.
C. Attitűd
  • Nyitottság a szakterület új lehetőségeire.
D. Önállóság és felelősség
  • Önálló feladatok megoldásában vehet részt.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév során 1 zárthelyi dolgozatot iratunk. A zárthelyi eredménye megfelelt, ha a maximális pontszámnak több mint 50%-át sikerül elérni.
A félévközi jegyhez szükséges a laborokon való részvétel, a féléves feladat elfogadható szintű leadása és a megfelelt zárthelyi. A jegy a féléves feladat és a zárthelyi átlaga.
19. Pótlási lehetőségek
A zárhelyi megírása és a féléves feladat leadása 1 alkalommal pótolható.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Diasorok, előadásjegyzet
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak