Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Döntéselőkészítő matematikai módszerek
2. Tantárgy angol neve Decision making methods
3. Tantárgykód BMEKOKKM221 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 5
6. Óraszám 3 (16) Előadás 1 (5) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Közlekedésmérnöki mesterképzési szak (K)
8. Szerep
Kötelező (k) a Közlekedésmérnöki mesterképzési szakon (K)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 150
Kontakt óra 56 Órára készülés 10 Házi feladat 16
Írásos tananyag 56 Zárthelyire készülés 12 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Békefi Zoltán
12. Oktatók Dr. Békefi Zoltán
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A matematikai modellezés alapjainak áttekintése. A lineáris programozási feladatok megoldása a szimplex módszer alkalmazásával. A primál-duál összefüggések és azok alkalmazása a döntési eljárásokban. Speciális, a közlekedésben gyakran alkalmazott lineáris programozási feladatok és megoldásaik: szállítási, hozzárendelési modellek, egészértékű programozási feladatok. Hálózati problémák modellezése és megoldása: maximális áramlat, minimális költség, legrövidebb út, kritikus út, hálótervek komplex szemléletű alkalmazása. Dinamikus programozás. A nemlineáris programozás alapjai. A játékelmélet alapjai. Sztochasztikus folyamatok modellezése. Sorbanállási modellek és közlekedési alkalmazásaik. Készletezési modellek. Markov-láncok közlekedési alkalmazásai. Előrejelzés. Megbízhatóság. Döntésanalízis. Szimuláció. Többkritériumú optimalizálás.
15. Gyakorlat tematikája
Lineáris programozási és más modellezési feladatok, példák kidolgozása számítógépen. Valós optimalizálási feladatok egyszerűsített formában történő áttekintése és csoportos feldolgozása, megoldása.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • Megismeri és alkalmazza a legfontosabb döntéselőkészítési matematikai módszereket.
B. Képesség

  • Képessé válik a döntési problémák felismerésére és megoldására. Törekedni fog az optimalizálás során a műszaki és gazdasági szempontok integrált kezelésére.

C. Attitűd

-

D. Önállóság és felelősség

-

18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév során a hallgatók 2 zárthelyi dolgozatot írnak, ezek átlaga eredményezi a félévi érdemjegyet.
19. Pótlási lehetőségek
A zárthelyin akadályoztatottaknak pótzárthelyi lehetőség.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Hillier, F.S. – G.J. Lieberman: Bevezetés az operációkutatásba
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév