Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Repülésbiztonság PhD
2. Tantárgy angol neve Flight Safety, PhD
3. Tantárgykód BMEKORHD017 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 2
6. Óraszám 2 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Szak
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 28 Órára készülés 30 Házi feladat 15
Írásos tananyag 15 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 32
10. Felelős tanszék Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Rohács Dániel
12. Oktatók Dr. Rohács Dániel
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A tárgy röviden áttekinti a légiközlekedési rendszert, annak legfontosabb elemeit. Majd a repülésbiztonság fejlesztési lehetőségivel, repülésbiztonság értelmezésével, repülésbiztonság mutatóival, kockázatával, repülési helyzetekkel, azok besorolásával, kockázatmanagementtel, kockázatelemzés módszereinek fejlesztésével, megbízhatósági modellek törvényszerűségivel foglalkozik.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás   B. Képesség
  • Széleskörűen ismeri, alkotó módon értelmezi, és kutatómunkájábnan képes innovatív módon alkalmazni: a prepülésbiztonság alapjait, a repülésbiztonság mutatóit, a repülési helyzetekket és azok besorolását, a kockázatmanagementet és kockázatelemzés módszereit.
C. Attitűd   D. Önállóság és felelősség
  • Törekszik az új tudományos eredmények megismerésére, azokat felelősséggel alkalmazza, alkotó módon kezdeményes új tudásterületi kutatásokat.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás megszerzésének és egyúttal a vizsgára bocsátásnak a feltétele az egyéni hallgatói feladat hiánytalan és határidőre történő beadása. A vizsga szóbeli.
19. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szabályozásának megfelelően
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Shari Krause: Aircraft Safety (ISBN-10: 0071409742)
James M. Walters: Aircraft Accident analysis (ISBN-10: 0071351493)
Richard H. Wood: Aviation Safety Programs: A Management Handbook (ISBN-10: 0884873293)
Clarence rodrigues: Commercial Aviation Safety (ISBN-10: 0071763058)
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak