Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve ADAS rendszerek kalibrációja és jóváhagyása
2. Tantárgy angol neve Calibration and homolagtion of ADAS systems
3. Tantárgykód BMEKOGGD004 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 2
6. Óraszám 2 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Szak
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 74
Kontakt óra 28 Órára készülés 18 Házi feladat 5
Írásos tananyag 5 Zárthelyire készülés 18 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Zöldy Máté
12. Oktatók Dr. Zöldy Máté
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Járműdinamikai folyamatok önálló elemzése, a gépjármű vezetési folyamat tükrében. Vezetéstámogató rendszerek fejlesztése, várható tendenciájának detektálása. Gépjárműipari kalibrációs és homologációs folyamat fejlesztése. ADAS rendszerek kalibrációja és fejlesztése. ADAS rendszerek homologációjának kidolgozása és fejlesztése.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • önálló képes fejleszteni a tantárgyban bemutatott eljárásokat és adott eljárásoknál a belső összefüggéseket
B. Képesség
  • képes adott eljárásokban a kutatásra és fejlesztére
C. Attitűd
  • nyitottság a szakterület új lehetőségeire
D. Önállóság és felelősség
  • kutatási feladatok megoldásában vehet rész
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A tananyag és alkalmazásának ismerete. Szóbeli vizsga
19. Pótlási lehetőségek
Egy alkalommal van lehetőség a pótlásra.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Tanszéki jegyzet
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak