Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Fejlett repüléselmélet
2. Tantárgy angol neve Advanced Flight Theory
3. Tantárgykód BMEKORHM620 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (9) Előadás 1 (5) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 42 Órára készülés 8 Házi feladat 15
Írásos tananyag 40 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 15
10. Felelős tanszék Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Rohács József
12. Oktatók Dr. Rohács József, Jankovics István Róbert
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Aerodinamikai összefoglaló: felhajtóerő keletkezése, ellenállás és összetevői, profilok,aerodinamikai jellemzése, véges szárny elmélet, hengeres testek aerodinamikája, nagysebességű aerodinamika, szuperszonikus repülés, repülőgép aerodinamikai jellemzése. Repülésmechanikai összefoglaló: propúlzió jellemzése, repülőgép teljesítményadatai, terhelési és sebességi, magassági görbék, stabilitás, repülőgép térbeli zavart mozgása, repülésdinamikai és kontrol, aeroelasztikus jelenségek. Aerodinamikai tényezők: aerodinamikai tényezők, derivatív tényezők meghatározása, instacionárius aerodinamika, aerodinamikai modellek., aerodinamikai jellemzők meghatározása numerikus módszerkekkel. Nemlineáris és statisztikus repülésdinamika. Nem-linearitások. Paraméter bizonytalanságok rendszeranomáliák. Sztochasztikus, irányított repülésmechanikai és dinamikai modellek. Kritikus repülési üzemmódok. Repülőgépek átesés utáni mozgásának vizsgálata, irányítása. Bifurkációs elemzés. A tolóerő-irány szabályozás gyakorlati megvalósítása. A tolóerő-irány szabályozott repülőgép átesés utáni hosszdinamikai mozgásának vizsgálata. kaotikus attraktorok. A repülőgépek irányításának új módszerei. Passzív és aktív kontrol. Fejlett kontrol-eljárások, tanuló, adaptív, integrált, robusztus, hiba-tűrő, rekonfigurálható, sztochasztikus, stb. kontrol eljárások. Biológiai alapú kontrol fejlesztése: az emberi érzékelés elvei, az agyműködés és gondolkodás, a szituáció elemzés - vizsgálat - döntés folyamatának modellezése, látás alapú kontrol, fej- és szemmozgással vezérelt rendszerek, intelligens rendszerek. A repülőgépek aktív, endogén, szubjektív irányítása. A szubjektív analízis módszerének alkalmazása a kevésbé gyakorlott repülőgépvezetők tevékenységének a vizsgálatára. Kisrepülőgépek új irányítási lehetőségei. Kisrepülőgépek vezetésének biztonságfilozófiája. MEMS (mikro-elektro-mechanikai rendszerek) alkalmazása az repülőgép külső és belső áramlási viszonyainak a szabályozásában, a MEMS alapú aktív kontrol, speciális eset randevú kontrol, leszállás mozgó platformra. Hiperszonikus repülés: a méretek hatása, a repülési misszió profilja, gazdinamikai alapok, propulzió, szerkezeti sajátosságok, projektek.
15. Gyakorlat tematikája
A gyakorlat három féle feladatcsoportot tartalmaz: (i) az elméleti előadások anyagát segítő rövid számítások végrehajtása, (ii) nemzetközi és hazai kutatási-fejlesztési projektek eredményeinek az elemzése, (ii) önálló kutatási feladat végrehajtása.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • Ismeri és érti a repülőgépek aerodinamikáját és a propulzióját.
  • Ismeri az aerodinamikai tényezőket.
  • Ismeri a nemlineáris statisztikus repülésdinamika alapjait.
  • Ismeri a repülőgéek irányításának módszereit Ismeria MEMS alapú rendszerek alkalmazásának alapjait a repülésben.
  • Ismeri az irányítók kiválasztási követelményeit, munkaterhelését és az emberi tényezőket, mérési lehetőségeiket.
B. Képesség
  • Ismeretei alapján könnyen és gyorsan el tudja sajátítani az ATM tevékenységeinek mélyebb, specifikusabb ismereteit.
  • Képes munkájával támogatni a kutatás-fejlesztési folyamatokat.
C. Attitűd
  • Érdeklődő, fogékony.
D. Önállóság és felelősség
  • Szakmai feladatok megoldásakor kezdeményező, önállóan választ megoldási módszereket.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
1 db vizsga, melyen az elméletet kérjük számon, 1 db féléves házi feladat, a tárgy érdemjegye a 2 rész eredményének számtani átlaga. Az aláírás feltétele a házi feladat határidőre történő megfelelő színvonalú elkészítése és leadása.
19. Pótlási lehetőségek
pótvizsga és késedelmes leadás lehetősége
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A tárgy keretében kiadott segédanyagok
Szakcikkek
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév