Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Hajó-szilárdsági számítások
2. Tantárgy angol neve Ship strength
3. Tantárgykód BMEKOVRM621 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 4
6. Óraszám 1 (4) Előadás 1 (5) Gyakorlat 1 (5) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 42 Órára készülés 13 Házi feladat 23
Írásos tananyag 42 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Hargitai L. Csaba
12. Oktatók Dr. Simongáti Győző, Dr. Hargitai L. Csaba
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Hajószerkezet modell típusok. A numerikus szilárdságtani számítások alapjainak speciálisan hajós vonatkozásai, és a számítások a hajóspecifikus paraméterei. Numerikus szilárdsági számítások a hajók globális és lokális terheléseinek meghatározására. A hajótest szilárdsági megfelelőségének ellenőrzése vonatkozó jogszabályok, szabványok és osztályozó társasági előírások alapján.
15. Gyakorlat tematikája
A gyakorlatokon az osztályozó társaságok, jogszabályok és szabványok hajószilárdság-ellenőrző számításait gyakorolják a hallgatók.
16. Labor tematikája
Laborgyakorlatokon a számítógépes hajószilárdsági számításokat gyakorolják a hallgatók.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • ismeri és érti a hajók szilárdsági méretezésének tervezésének elméleti és gyakorlati folyamatát
 • ismeri a hajószerkezet szilárdsági modell típusokat
 • ismeri a numerikus szilárdságtani számítások alapjainak speciálisan hajós vonatkozásai, és a számítások a hajóspecifikus paramétereit
 • tudja a hajók globális és lokális terheléseinek meghatározási módszertanát
 • ismeri a különféle hajóknál alkalmazandó, a szárdsági megfelelőség ellenőrzésére vonatkozó jogszabályok, szabványok és osztályozó társasági előírások rendszerét és azok felépítését
B. Képesség
 • ismeretei alapján képes egy hajószerkezet szilárdsági megfelelőségének ellenőrzésére a jogszabályi, osztályozó társasági vagy releváns szabvány előírásai szerint
 • munkájához képes a speciálisan hajós paramétereket a számítógépes numerikus szilárdságtani számításokhoz felhasználni
C. Attitűd
 • érdeklődő, fogékony, határidőket betartó
D. Önállóság és felelősség
 • szakmai munkájában kezdeményezően lép fel, önállóan választja meg és alkalmazza a megoldási módszereket
 • döntéseit körültekintően, felelősségvállalással hozza meg
 • döntései során figyelemmel van a jogi és mérnöketikai előírásokra
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Félévközi jegy feltétele: 1 db. féléves házi feladat elkészítése a félév során, a tárgy érdemjegye a házi feladat eredménye.
19. Pótlási lehetőségek
Késedelmes leadás lehetősége
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Hadházi Dániel: Hajóépítés -
P. Rigo-E. Rizzuto: Analysis and Design of Ship Structure
Szemleszabályzat
ISO szabványok
Osztályozó társaságok előírásai
Tanszéki segédletek
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév