Weltsch Zoltán: Járműipari kötéstechnológiák

A jegyzet a mersz.hu oldalon csak az egyetemi belső hálózatról, vagy címtár azonosítóval belépve érhető el.

A 21. század az ipar negyedik forradalmának százada. Amíg az eddigiek a gépesítésről, az új találmányokról, a gazdaság és a társadalom átalakulásáról szóltak, a 4. ipari forradalom az elektronika, a digitalizáció területén mutatkozik meg legerőteljesebben. Az információs technológia behálózza a teljes szférát, mindent digitalizált formába ültetnek át.
Természetesen ez a társadalomra is kihatással van, a gazdaság és a társadalmi hozzáállás nem választható szét egymástól. Ahogy az emberek igényei változnak, úgy kell az iparnak is folyamatosan alakulnia, fejlődnie.
Ez az átalakulás új szemléletmódot igényel az emberek részéről. Rá kell eszmélnünk, hogy az automatizálás, a digitális technika, a gyártási folyamatok robotizálása munkahelyek megszűnését jelentheti, ugyanakkor rengeteg új munkahely létesítését is. Mivel folyamatos fejlődésre van szükség, ezért az emberi jelenlét mindig fontos lesz, a gondolkodást és a kreativitást ugyanis nem tudják a robotok átvenni az emberektől.
Magyarországon az ipar újabb forradalmának járműipari vonatkozásai is erőteljesen megmutatkoznak. A nagy, magyarországi járműgyárak is úttörői az új irányvonalnak, ahol egyre inkább igény van az itteni munkaerő szellemi termékére is, a kutatásokra, fejlesztésekre a részünkről is szükség van.
Az régóta nem kihívás, hogy a járművek szerkezetét biztonságossá tegyük. Az viszont, hogy ezt a lehető legkisebb tömeggel érjük el, figyelembe véve a környezetvédelmi szempontokat, már annál inkább.
Napjainkban a járműipari szereplők arra fókuszálnak, hogy a gépjárművek karosszériájához felhasznált anyagok és technológiák kielégítsék a legújabb követelményeket. Ehhez folyamatos fejlesztésekre van szükség, ahol elsősorban az a cél, hogy a gyártott jármű önsúlya csökkenjen, miközben a rendeltetés szempontjából lényeges anyagtulajdonságok csak kismértékben változzanak. A legfontosabb szempont a felhasználónál jelentkező költséghatékonyság (ennek egyik fontos eleme a jármű fogyasztása) és a mérsékelt környezetterhelés. A környezetterhelés és a költséghatékonyság nemcsak a felhasználó részére fontos, hanem figyelembe kell venni a jármű teljes életciklusában, azaz a gyártástól a felhasználáson keresztül az újrahasznosításig. Ezeket a szempontokat figyelembe véve jellemezhetőek a fontosabb fejlesztési irányvonalak, amelyek újabb anyagokat hoztak vagy hoznak be a járműgyártásba.
Az új, korszerű anyagok megjelenése új kötéstechnológiai kihívásokat jelent, ugyanis a karosszériaelemek közötti kötésnek éppen olyan fontos szerepe van az utasbiztonságban, mint magának az alkalmazott anyag tulajdonságainak. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a kiválasztott járműipari anyagokhoz megfelelő kötéstechnológiát alkalmazzunk.
A könyv áttekintést ad főleg a járműiparra koncentrálva a hagyományos kötéstechnológiákon túl a legkorszerűbb innovatív kötéstechnológiákról, valamint megmutatja a kötéstechnológiai fejlesztések várható irányait is.

A tananyag megnyitásához kattintson erre: https://mersz.hu/kiadvany/518/dokumentum/info.