Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Kötés és tömítéstechnológia
2. Tantárgy angol neve Fixing and sealing
3. Tantárgykód BMEKOGGM650 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (10) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (11) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 56 Órára készülés 14 Házi feladat 12
Írásos tananyag 24 Zárthelyire készülés 4 Vizsgafelkészülés 10
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Bán Krisztián
12. Oktatók Dr. Markovits Tamás, dr. Göndöcs Balázs
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A járműgyártásban alkalmazott korszerű kötéstechnológiák. Lézersugaras kötési és egyéb eljárások. A kötések előforduló hibáinak vizsgálati módszerei és eszközei, illetve javításuk módszerei.
A járműiparban alkalmazott statikus és dinamikus tömítések anyagai, szerkezete és technológiái különböző jármű részegységekben. Tömítettség ellenőrzési vizsgálatok és eszközei. Az előforduló hibák elhárításának módszerei.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
A kötési eljárások végrehajtása és ellenőrzése.
A tömítési megoldások megvalósítása és a tömítési vizsgálatok végrehajtása.
Önálló hallgatói feladatban ragasztási technológia kidolgozása.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • A bemutatott kötési és tömítési technológiák ismerete.
B. Képesség
  • Képesség az eljárások fejlesztésére.
C. Attitűd
  • Nyitottság a szakterület új lehetőségeire
D. Önállóság és felelősség
  • Önálló feladatok megoldásában vehet rész.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév során 1 zárthelyi dolgozatot iratunk. A zárthelyi eredménye megfelelt, ha a maximális pontszámnak több mint 50%-át sikerül elérni.
A félév során a laborokon való részvétel kötelező és a féléves feladat elfogadható szintű leadása szükésges. Az aláírás megszerzésének feltétele a "megfelelt" minősítésű zárthelyi dolgozat, valamennyi labor elvégzése és a házi feladat leadása. A záró érdemjegy a vizsga érdemjegyével azonos.
19. Pótlási lehetőségek
A zárhelyi 1 alkalommal pótólható. A tervezési feladat egyszeri pótleadására van lehetőség, egy labor egy alkalommal pótolható.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Diasorok, előadásjegyzet
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak