Járműszerkezeti anyagok és technológiák I.

A Járműszerkezeti anyagok és technológiák I. c. jegyzet a járműiparban alkalmazott alapvető szerkezeti anyagokat (acélok, öntöttvasak , színesfémek, gumik, műanyagok, bevonat anyagok) és ezek gyártási technológiáit mutatja be – szervesen épülve az Anyagismeret c. jegyzetben átadott ismeretekre: Viszonylag nagy teret kapott a különféle acélfajták ismertetése. Az osztályozás alapját alapvetően a felhasználás területei jelentik. Ismertetésre kerül a vas-alapú ötvözetek két fő gyártási technológiája: az öntés és a képlékeny alakítás. Röviden szó esik a nem vas-alapú ötvözetekről (színesfémek), amelyekkel már az Anyagismeret c. tananyagban is találkoztunk. Részletesen bemutatásra kerülnek a hegesztés és forrasztás műveletei, eszközei, illetve az alkalmazott segédanyagok szerepére is kitérünk. Az Anyagismeret jegyzetben már tárgyalt műanyagok és elasztomerek ismertetésére itt újból visszatérünk. Az ott megismert alapvető kémiai ismeretekre alapozva jelen jegyzet ezek gyártási technológiájára és felhasználási területeire helyezi a hangsúlyt. Külön anyagrész foglalkozik a felületek bevonásának klasszikus módszereivel, amelyeknek célja igen különböző lehet (a munkadarab tartósságának növelése, vagy akár esztétikai megfontolások). Ez az anyagrész azonban – terjedelmi okok miatt – nem tartalmazza a legújabb felületalakítási módszereket. Ezek a „Járműanyagok” c. könyvben kerülnek ismertetésre. Az ismeretek elsajátítása akkor lesz hatékony, ha az olvasó figyel az Anyagismeret c. könyv tartalmának megfelelő csatlakozási pontjaira.

A tananyag megnyitásához kattintson erre: http://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/3323.