Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Közlekedési infrastruktúra menedzsment
2. Tantárgy angol neve Transport Infrastructure Management
3. Tantárgykód BMEKOKKM228 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 3
6. Óraszám 2 (7) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Közlekedésmérnöki mesterképzési szak (K)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Közlekedésmérnöki mesterképzési szakon (K)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 90
Kontakt óra 28 Órára készülés 4 Házi feladat 12
Írásos tananyag 34 Zárthelyire készülés 12 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Mészáros Ferenc
12. Oktatók Dr. Mészáros Ferenc
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Az EU és Magyarország infrastruktúra- és korridorpolitikája, a hálózatfejlesztési stratégiák és a közlekedéspolitika kapcsolata. A közlekedési infrastruktúra vagyonértékelési és -nyilvántartási technikái. Infrastruktúra üzemeltetési és fenntartási stratégiák, alkalmazkodás a klímaváltozáshoz. Üzemeltetési szerződések típusai, kockázatkezelési technikák. Eszközgazdálkodási rendszerek a gyakorlatban. Közlekedési infrastruktúra menedzsment témaköréhez kapcsolódó esettanulmányok feldolgozása.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • a hallgató megismeri az EU és Magyarország infrastruktúra- és korridorpolitikáját
 • a hallgató megismeri az infrastruktúra értékelésére és hatékony gazdálkodásában használható módszereket
 • a hallgató ismeri a közlekedési infrastruktúra klímakihívásait
B. Képesség
 • a hallgató képes kiválasztani az infrastruktúramenedzsment hatékony eszközrendszerét
 • a hallgató képes értékelni az infrastruktúramenedzsment eredményeit, hatásait
C. Attitűd
 • a hallgató az ismeretek megszerzésében törekszik a teljeskörűségre
 • együttműködik az oktatóval és hallgató társaival
 • nyitott az új és innovatív ötletek, kutatások megismerésére
 • munkájához információ-technológiai és számítástechnikai eszközöket is használ
D. Önállóság és felelősség
 • a hallgató felelős döntéseket hoz az infrastruktúra hatékony menedzselésében
 • munkájában kikéri mások szakmai véleményét is
 • a kihívásokat felelősen kezeli
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév során kettő zárthelyi dolgozatot kell eredményesen megírni, valamint értékelhető minőségben beadni a féléves esettanulmányt, a félévközi jegyet ezek számtani átlaga adja ki.
19. Pótlási lehetőségek
Mindkét zárthelyi dolgozat külön-külön pótolható, az írásbeli dolgozat késedelmesen beadható, a pótlási hét végéig.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Kapcsolódó hazai és nemzetközi szakirodalom
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak