Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Anyagmozgató gépek tervezése
2. Tantárgy angol neve Design of material handling machine design
3. Tantárgykód BMEKOKAM627 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 5
6. Óraszám 2 (11) Előadás 2 (11) Gyakorlat 1 (6) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 150
Kontakt óra 70 Órára készülés 19 Házi feladat 30
Írásos tananyag 11 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 20
10. Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Bohács Gábor
12. Oktatók Odonics Boglárka, Győrváry Zsolt
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Az anyagmozgató gépek tervezési kérdései és szabványosítási háttere. Ömlesztett anyagok, modellezési és vizsgálati lehetőségei. Ömlesztett anyagokat mozgató gépek szállító képességének és teljesítmény szükségletének meghatározására vonatkozó módszerek. Darabárus anyagmozgató gépek tervezésének áttekintése, különös tekintettel az emelőgépekre (daru, targonca).
15. Gyakorlat tematikája
Emelőmű tervezés, haladómű tervezés, szállítópálya tervezés
16. Labor tematikája
Laboratóriumi mérések: Ömlesztett anyagok vizsgálata, portáldaru mérés, rácsostartó mérés, teheremelőmű dinamikai vizsgálata
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • Az anyagmozgató rendszereket alkotó berendezések ismerete.
  • A berendezések tervezési összefüggéseinek ismerete.
B. Képesség
  • A fenti tudást, és a kapcsolódó szakmai ismereteket alkalmazni képes új berendezések / komponensek tervezése során.
C. Attitűd
  • Törekszik, hogy az oktatókkal együttműködve képességeinek maximumát nyújtva, hasznos tudást szerezzen.
D. Önállóság és felelősség
  • A megszerzett ismeretek felhasználása során önálló, felelős mérnöki munkát végez.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév végi aláírás feltétele a minimum elégséges szintű féléves tervezési feladatok beadása, és a laboratóriumi jegyzőkönyvek elfogadása. A vizsgajegy 30%-ban a házi feladatok és 70 %-ban az írásbeli vizsga alapján kerül megállapításra, amelyet a hallgatók szükség esetén szóban javíthatnak.
19. Pótlási lehetőségek
A házi feladatok beadása és a labormérések is egy-egy alkalommal pótolhatók.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A tantárgy anyagát (jegyzet) a hallgatók pdf formátumban tölthetik le a Moodle rendszeren keresztül.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak