Tantárgyi adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve kkkkkkkkkkkkk
2. Tantárgy angol neve kkkk
3. Tantárgykód BMEKOALM225 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 4
6. Óraszám 5 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Logisztikai mérnöki mesterképzési szak (L)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Logisztikai mérnöki mesterképzési szakon (L)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 75
Kontakt óra 70 Órára készülés 4 Házi feladat 0
Írásos tananyag 0 Zárthelyire készülés 1 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
11. Felelős oktató sdfsadf
12. Oktatók  
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
 
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
B. Képesség
C. Attitűd
D. Önállóság és felelősség
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
 
19. Pótlási lehetőségek
 
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 
Tantárgyleírás érvényessége 2017. szeptember 1. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak