Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Szállítmányozási projekt 2
2. Tantárgy angol neve Forwarding project -
3. Tantárgykód BMEKOKKM342 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 2
6. Óraszám 0 (0) Előadás 2 (7) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Logisztikai mérnöki mesterképzési szak (L)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Logisztikai mérnöki mesterképzési szakon (L)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 60
Kontakt óra 28 Órára készülés 0 Házi feladat 28
Írásos tananyag 4 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Török Ádám
12. Oktatók Dr. Török Ádám
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
 
15. Gyakorlat tematikája
A szállítmányozási vállalkozások problémáinak felismerése, azonosítása, programozási példákon keresztül. Gyakorlati problémák összegyűjtése és megoldása programozási módszerek segítségével. A vállalkozásszervezési problémákhoz kapcsolódó mintafeladatok önálló előkészítése és bemutatása prezentációs technikák segítségével. Új és innovatív ötletek, kutatások megismerése.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • a szállítmányozási vállalkozások problématikája és modellezése
B. Képesség
  • a problémák összegyűjtése és megoldása programozási módszerek segítségével
C. Attitűd
  • új és innovatív ötletek, kutatások megismerése
D. Önállóság és felelősség
  • a vállalkozásszervezési problémák önálló feltárása
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév során 7 db kisfeladat kerül kiadásra és értékelésre. A tantárgyteljesítés feltétele az összes kisfeladat eredményes beadása. A félévközi jegy a kisfeladatokra kapott jegyek átlagából adódik.
19. Pótlási lehetőségek
3 kisfeladat pótolható.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Kapcsolódó hazai és nemzetközi szakirodalom
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak