Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Automatizált járművek kommunikációs rendszerei
2. Tantárgy angol neve Automotive network and communication systems
3. Tantárgykód BMEKOGGM709 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (28) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (28) Labor
7. Tanterv
Autonóm járműirányítási mérnök mesterképzési szak (A)
8. Szerep
Kötelező (k) a Autonóm járműirányítási mérnök mesterképzési szakon (A)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 56 Órára készülés 10 Házi feladat 20
Írásos tananyag 34 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Szalay Zsolt
12. Oktatók Dr. Tihanyi Viktor
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A tantárgy célja az automatizált járművek kommunikációs rendszereinek bemutatása.ECU szintű kommunikáció, ECU-k közti kommunikáció mint, CAN, LIN, MOST, FexRay, Ethernet. Járművek közötti kommunikáció, V2x. Automatizált járművek lokalizációs rendszerei és kommunikációs protokooljai. kiberbiztonsági kérdések. Elektromágneses kompatibilitás. Koommunikációs rendszerek tesztelése, validációja. Gépjármű diagnosztika.
Hálózati és kommunikációs rendszerek, bevezetés.
ECU szintű kommunikáció, UART, SPI, I2C, Parallel.
Kommunikáció az ECU és a CAN rendszer között.
Kommunikáció az ECU és a LIN rendszer között.
Kommunikáció az ECU és a MOST rendszer között.
Kommunikáció az ECU és a Flexray rendszer között.
Kommunikáció az ECU és az autóipari ethetnet hálózat között.
Jármű szintű kommunikáció (V2X).
ADAS mapping communication
Kommunikációs rendszerek kiberbiztonsága.
Kommunikációs rendszerek elektromágnese kompatibilitása más rendszerekkel.
Kommunikációs rendszerek diagnosztikai lehetőségei.
Járműkommunikációs rendszerek tesztelése és validálása.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
A labor az egyéni hallgatói munka gyakorlati megvalósítását teszi lehetővé. Az előadáson bemutatott rendszerek egy része a gyakorlatban is bemutatásra kerül.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • ismeri a járműipari kommunikációs rendszereket
  • ismeri a járműipari kommunikációs technológiákat
  • ismeri a járműipari rendszerek kommuniációs biztonsági kérdéseit
  • ismeri a kommunikációs rendszerek elektromágneses kompatibilátsi kérdéseit, azok tesztelését és validációját
B. Képesség
  • képes alkalmazni a járműfedélzeti kommunikációs protokollokat
  • képes megfelelő kommunikációs intefészek tervezésére
  • képes egy adott autonóm járműfunkcióhoz protokollt választani
C. Attitűd
  • fogékony az új kommunikációs megoldások megértésére
D. Önállóság és felelősség
  • felelősséget vállal az elvégzett munkájára
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Egyéni hallgatói feladat teljesítése. Az érdemjegy a feladatra kapott jegy.
19. Pótlási lehetőségek
A pótlási héten lehetőség van az egyéni hallgatói feladat késedelmes leadására.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Tanszéki segédletek
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak