Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Szállítmányozási marketing
2. Tantárgy angol neve Forwarding marketing
3. Tantárgykód BMEKOKKM135 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 4
6. Óraszám 1 (5) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (9) Labor
7. Tanterv
Közlekedésmérnöki mesterképzési szak (K)
Logisztikai mérnöki mesterképzési szak (L)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Közlekedésmérnöki mesterképzési szakon (K)
Specializáció (sp) a Logisztikai mérnöki mesterképzési szakon (L)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 42 Órára készülés 16 Házi feladat 20
Írásos tananyag 36 Zárthelyire készülés 6 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Kővári Botond
12. Oktatók Dr. Kővári Botond
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A marketing alapfogalmai, alapvető tevékenységeinek közlekedésre adaptált áttekintése: Termék-piac, ár-minőség kapcsolat. Az értékesítési függvény, a nyereség marketing alapú megítélése. Piackutatási módszerek, a fogyasztói piacok jellemzői. Versenyelemzés és célpiaci marketing módszerek. Termék életgörbék. Erőforrások elemzése. Szolgáltatás marketing.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
Piac és termék elemzések. A piacon elfoglalt hely mutatószámaival kapcsolatos esettanulmányok. A vállalatok termékösszetételi elemzési módszereinek számítása.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • Ismeri a vállalatok marketing stratégiájának felépítését, üzleti tervet.
B. Képesség
  • Képes piacot elemezni, termékösszetételt készíteni.
C. Attitűd
  • Törekszik a rendszerszintű áttekintő képesség minél magasabb színvonalú elsajátítására.
D. Önállóság és felelősség
  • A megszerzett tudást önállóan vagy csapatmunkában felelősséggel tudja kamatoztatni.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félévközi jegy megszerzésének feltétele egy zárthelyi dolgozat megírása és egy üzleti terv jellegű házi feladat elkészítése (kb. 10 oldal), valamint annak megfelelő minőségben történő bemutatása a szorgalmi időszak végéig. A jegy kialakítása: zárthelyin elért eredmény (60%), házi feladat (40%).
19. Pótlási lehetőségek
A zárthelyin akadályoztatottaknak pótzárthelyi lehetőség, késedelmes feladat beadás.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Javasolt szakirodalmak, jegyzetek.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak