Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Járműrendszerdinamika III.
2. Tantárgy angol neve Vehicle system dynamics III.
3. Tantárgykód BMEKOVJD014 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Alap
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 28 Órára készülés 30 Házi feladat 0
Írásos tananyag 30 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 32
10. Felelős tanszék Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Szabó András
12. Oktatók Dr. Szabó András
13. Előtanulmány ajánlott: BMEKOVJD008 - Járműrendszerdinamika II.
14. Előadás tematikája
A „közlekedési pálya-jármű” rendszer modellezése. A Winkler alapzaton gördülő kerék, a sín mint rugalmas gerenda. A modellek csoportosítása. A kényszeregyenletek, a mozgásegyenletek és a szabadságfokok kapcsolata. Súlyponti szabad koordináták és gyorsuláscsatolt rendszerek. Rendszerdinamikai modellek: koncentrált paraméterű-, elosztott paraméterű- és hibrid modellek. A „közlekedési pálya - jármű” rendszermodellek jellegzetes rendszeregyenletei. A rendszerre ható külső gerjesztő hatások, geometriai és parametrikus gerjesztések. A közlekedési pálya - jármű rendszer mozgásának leírásához szükséges koordináta rendszerek. Kapcsolat és transzformációs összefüggések a koordináta rendszerek között. Mozgásegyenletek generálása a részgyorsulások szuperpozíciójával, erőközpontú mozgásegyenlet előállítás. A kerék- és a sínprofil merev testszerű érintkezésének elemzése. A kerék- és a gördülőpálya profil elméleti érintkezési pontjának meghatározása. A kerék és a gördülőpálya rugalmas érintkezésének elemzése. A felületi normálerő számítása a határoló görbére illeszkedő ellipszis, és Hertz-féle érintkezési modell alapján. A kerék és a gördülőpálya közötti kapcsolaton fellépő erőhatások és nyomatékok meghatározása Kalker lineáris elmélete alapján, kúszás, furókúszás, spin-nyomaték, Kalker tényezők. A kerék és a gördülőpálya kopásának számítással történő előrejelzése. A pálya-jármű rendszer keresztirányú hibrid modellezése, a keresztirányú mozgásjellemzők meghatározása geometriai egyenetlenség-gerjesztés jelenlétében. A kerék és a rugalmas gerendával jellemzett közlekedési pálya függőleges dinamikai folyamatainak vizsgálata elosztott paraméteres és hibrid modellekkel. A geometriai és a parametrikus gerjesztések tekintetbe vétele.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás   B. Képesség
  • Széleskörűen ismeri, alkotó módon értelmezi, és kutatómunkájábnan képes innovatív módon alkalmazni: a pálya-jármű dinamikai rendszer modellezési lehetőségeit; a rendszeregyenletek előállításának módszereit; a kapcsolódó transzformációs eljárásokat; a kerék és a sín geometriai érintkezés megoldási eljárásait; parametrikus gerjesztés figyelembe vételének lehetőségeit.
C. Attitűd   D. Önállóság és felelősség
  • Törekszik az új tudományos eredmények megismerésére, azokat felelősséggel alkalmazza, alkotó módon kezdeményes új tudásterületi kutatásokat.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás megszerzésének és egyúttal a vizsgára bocsátásnak a feltétele az előadásokon való rendszeres részvétel. A vizsga írásbeli, minden hét anyagából 1 kérdés, összesen 14 kérdés.
19. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szabályozásának megfelelően.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
1. Szabó, A.: Járműrendszerdinamika III. Kézirat. BME Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék. Budapest, 2012.
2. Zoller, V.: Elosztott paraméteres és hibrid drinamikai rendszerek. BME Vasúti Járművek és Jármű-rendszeranalízis Tanszék. Budapest, 2011.
3. Zábori, Z.. Hibrid közlekedési pálya-jármű rendszer keresztirányú dinamikája. Kézirat. BME Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék. Budapest, 2010.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak