Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Közlekedési informatika
2. Tantárgy angol neve Transport informatics
3. Tantárgykód BMEKOKKM223 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 5
6. Óraszám 2 (10) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (11) Labor
7. Tanterv
Közlekedésmérnöki mesterképzési szak (K)
8. Szerep
Kötelező (k) a Közlekedésmérnöki mesterképzési szakon (K)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 150
Kontakt óra 56 Órára készülés 15 Házi feladat 34
Írásos tananyag 20 Zárthelyire készülés 15 Vizsgafelkészülés 10
10. Felelős tanszék Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Csiszár Csaba
12. Oktatók Csonka Bálint, Földes Dávid
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A közlekedés üzemeltetés alapfolyamatának és információs rendszerének modellezése. Vázsszerkezeti és funkcionális modellek. A közlekedési szervezetek informatikai szerkezete. Az integráció feltételei, megvalósulási lehetőségei. A modellezési és elemzési módszerek típusainak csoportosítása, ismertetése. Elektromobilitás. Autonóm járművekre épített mobilitási szolgáltatások.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
Rendszertervezési alapismeretek. Esettanulmányok. A hallgatók egy önállóan megoldandó komplex feladatot kapnak, amelynek témája a közlekedés üzemeltetéshez kapcsolódó információs rendszer modellezése és tervezése.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • A hallgató ismeri a komplex közlekedési információs rendszerek felépítését és működését.
B. Képesség
  • Képes közlekedési információs rendszereket és működési folyamatokat elemezni és tervezni.
C. Attitűd
  • A hallgató törekszik a pontos, hibamentes és precíz feladatmegoldásra.
D. Önállóság és felelősség
  • Felelősséggel alkalmazza a tantárgy során megszerzett ismereteket
  • A helyzettől függően önállóan vagy csapat részeként is képes munkáját elvégezni
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A hallgatók két zárthelyi dolgozatot írnak és egy féléves feladatot adnak be. Az aláírás megszerzésének feltétele a feladat legalább elégséges szintű elkészítése és a zh-k egyenként legalább elégséges eredménye (a maximális pontszám felének megszerzése). A vizsga szóbeli. A félévközi teljesítmény 30%-os arányban számít bele az érdemjegybe.
19. Pótlási lehetőségek
A zárthelyi dolgozatok pótolhatók. Késedelmes feladatleadás lehetséges (különeljárási díj mellett).
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Diasorok, Csaba Csiszár – Bálint Csonka – Dávid Földes: Innovative Passenger Transportation Systems (book), Dr. Csiszár Csaba – Sándor Zsolt: Közlekedési informatika jegyzet
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak