Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve A készlettervezés korszerű módszerei
2. Tantárgy angol neve Innovative methods for the inventory planning
3. Tantárgykód BMEKOALD008 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 3
6. Óraszám 3 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Szak
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 90
Kontakt óra 42 Órára készülés 7 Házi feladat 30
Írásos tananyag 11 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Bóna Krisztián
12. Oktatók Dr. Bóna Krisztián
13. Előtanulmány ajánlott: BMEKOALD001 - Operációkutatás a logisztikában
14. Előadás tematikája
Készlettervezési feladatok során alkalmazható újszerű technikák és megközelítések. Beszerzési, rendelésütemezési problémák, a készletezés-elmélet speciális fejezetei. Optimalizálás összetett szempontrendszer mentén a készletezési folyamatokban, készletszabályozás. A vállalati készletezési folyamatok modellezése szimulációval, optimalizáló algoritmusok a készletezésben. Mesterséges intelligencia a készlettervezésben. A több raktáras és több termékes készletezési hálózatokban jelentkező döntési problémák, a készletezési hálózatok működésének optimalizációja. Készletezés függő keresletű termékek esetében, az MRP eljárásokban jelentkező döntési problémák modellezési lehetőségei. Inverz készletezési rendszerek és hálózatos megjelenési formáik, az inverz készletezési rendszerek optimalizálási szempontjai. A kereslettervezés, a termeléstervezés és a készlettervezés vállalati összhangja, keresztmetszeti tervezési problémái, az S&OP folyamat felépítése.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • A készlettervezés során felmerülő feladatok, problémák ismerete.
  • Matematikai modellezési eljárások ismerete.
  • A kapcsolódó optimumkeresési és statisztikai adatfeldolgozási feladatok és megoldási lehetőségek ismerete.
B. Képesség
  • Képes a készlettervezési feladatok tudományos igényességű vizsgálatára.
  • Képes a készlettervezési feladatokkal kapcsolatos kutatási és fejlesztési feladatok végrehajtására.
C. Attitűd
  • Törekszik a képességeinek maximumát nyújtva, hogy tanulmányait a lehető legmagasabb színvonalon, elmélyült és önálló alkotásra képes tudásra szert téve végezze, pontosan és hibamentesen, az alkalmazandó eszközök szabályainak betartásával, együttműködve az oktatókkal.
D. Önállóság és felelősség
  • Felelősséget érez aziránt, hogy munkájának minőségével és az etikai normák betartásával példát mutasson társainak, felelősséggel alkalmazva a tantárgy során megszerzett ismereteket.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az osztályzatot a PhD hallgató az általa elkészített feladat, a félévi aktivitás és a szakcikk (publikáció) értékelése alapján, a témavezetőjével egyeztetve kapja.
19. Pótlási lehetőségek
Félév elején meghírdetett módokon
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Waters, D.: Inventory Control and Management, John Wiley & Sons, 2007
Axsäter, S.: Inventory Control, Springer, 2006
Bartmann, D., Beckmann, M. J.: Inventory control: models and methods, Springer, 1992
Love, S. F.: Inventory control, McGraw-Hill, 1979
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév