Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Meteorology
2. Tantárgy angol neve Meteorology
3. Tantárgykód BMEKOVRM231 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 3
6. Óraszám 2 (7) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Közlekedésmérnöki mesterképzési szak (K)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Közlekedésmérnöki mesterképzési szakon (K)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 90
Kontakt óra 28 Órára készülés 4 Házi feladat 0
Írásos tananyag 36 Zárthelyire készülés 12 Vizsgafelkészülés 10
10. Felelős tanszék Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Rohács Dániel
12. Oktatók Dr. Rohács Dániel, Jankovics István
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A LÉGKÖR – A légkör szerkezete. A levegő fizikai tulajdonságai. A légkör függőleges felosztása. A Nemzetközi Egyezményes Légkör
A LÁTÁSTÁVOLSÁG – Alapfogalmak. Száraz légköri homály. Csapadékhullás. Por- és homokvihar.
FELHŐZET, CSAPADÉK – Felhőképződés. Termikus konvekció. A felhők osztályozása, felhőtípusok. Konvergencia. Kéményhatás. Akadályok által kényszerített feláramlások. Csapadékok fajtái, kialakulásuk.
LÉGKÖRI FOLYAMATOK – A szél. A szelet meghatározó erők. A szélnyírás. A jegesedés. A zivatarok, egyedi cellás, multicellás és szupercellás zivatarok.
LÉGTÖMEGEK ÉS IDŐJÁRÁSI FRONTOK – A melegfront. A hidegfront. Az okklúziós front. Hullámfront, stacionárius front. A konvergencia és az instabilitási vonal.
GLOBÁLIS IDŐJÁRÁSI JELLEGZETESSÉGEK - Klimatológia. Jetstream. Mérsékeltövi ciklonok, anticiklonok. A légnyomási képződmények típusai.
IDŐJÁRÁSI TÁJÉKOZTATÁSOK – Időjárási információk. Időjárási üzenetek fajtái (METAR, TAF és egyéb üzenetek). Előrejelzések.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • Ismeri a légiközelkedést érintő meteorológiai folyamatokat, azok hatását, veszélyét a légiforgalomra.
  • Ismeri a repülésben alkalmatott időjárás és előrejelzés tájékoztató módszereket.
B. Képesség
  • Képes felmérni egy adott időjárási jelenség repülésre gyakorlot hatását, repülésbiztonsági, gazdasági, üzemelési szempontból.
  • Képes értelmezni a különböző repülésmeteorológiai üzeneteket.
C. Attitűd
  • Érdeklődő, fogékony.
D. Önállóság és felelősség
  • Döntéseit körültekintően, felelősségvállalással hozza meg
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Aláírás feltétele: Laborgyakorlatok és 1 darab zárthelyi sikeres teljesítése
Osztályzat: 1 darab vizsga, melyen az elméletet kérjük számon. A tárgy érdemjegye a vizsga eredménye
19. Pótlási lehetőségek
1 labor gyakorlat vagy a záthelyi pótlásának lehetősége
pótvizsga lehetőség
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Tárgy keretében kiadott segédanyagok,
Szakirodalom
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak