Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Műszaki logisztikai projekt 2
2. Tantárgy angol neve Technical logistics project - 2
3. Tantárgykód BMEKOALM340 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 4
6. Óraszám 0 (0) Előadás 4 (21) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Logisztikai mérnöki mesterképzési szak (L)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Logisztikai mérnöki mesterképzési szakon (L)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 56 Órára készülés 16 Házi feladat 40
Írásos tananyag 8 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Bohács Gábor
12. Oktatók Dr. Bohács Gábor, Gáspár Dániel, Szabó Péter, Dr. Rinkács Angéla, Odonics Boglárka
13. Előtanulmány erős: KOALM333 - Műszaki logisztika projekt 1
14. Előadás tematikája
 
15. Gyakorlat tematikája
A tantárgy keretei között projektcsoportok alakulnak a hallgatókból, amely csoportok tanszéki mentorokhoz kerülnek. Egy projektcsapat maximum négy főből állhat. A projektcsoportok műszaki logisztikai témájú, komplex projektfeladatokat, vagy K+F feladatokat kapnak, illetve választhatnak maguknak az érdeklődési területük alapján. A kontaktórák során a hallgatók a projektért felelős mentor oktatóval konzultálnak és minden héten rövid beszámolót tartanak a projekt előrehaladásáról. Problémákat vetnek fel, illetve mutatnak be, megoldásokat prezentálnak. A gyakorlatokon a hallgatókkal történő projekt-centrikus konzultáció, beszámoltatás és a munkájuk folyamatos értékelése történik meg.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • A választott műszaki logisztikai témakör ismerete.
  • A kutatási módszertan alapjainak ismerete.
B. Képesség
  • Képes a kiválasztott műszaki logisztikai témakör továbbfejlesztésére, alkalmazott kutatására.
C. Attitűd
  • Törekszik a képességeinek maximumát nyújtva, hogy tanulmányait a lehető legmagasabb színvonalon, elmélyült és önálló alkotásra képes tudásra szert téve végezze, pontosan és hibamentesen, az alkalmazandó eszközök szabályainak betartásával, együttműködve az oktatókkal.
D. Önállóság és felelősség
  • Felelősséget érez aziránt, hogy munkájának minőségével és az etikai normák betartásával példát mutasson társainak, felelősséggel alkalmazva a tantárgy során megszerzett ismereteket.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
1 db féléves házifeladat (50% prezentáció, 50% dokumentáció)
19. Pótlási lehetőségek
A házi feladat végső beadása egy alkalommal pótolható.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Kapcsolódó hazai és nemzetközi szakirodalom
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak