Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Közlekedési informatika (PhD)
2. Tantárgy angol neve Transport Informatics (PhD)
3. Tantárgykód BMEKOKUD002 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 3
6. Óraszám 2 (0) Előadás 2 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Szak
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 148
Kontakt óra 56 Órára készülés 14 Házi feladat 34
Írásos tananyag 20 Zárthelyire készülés 14 Vizsgafelkészülés 10
10. Felelős tanszék Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Csiszár Csaba
12. Oktatók Dr. Csiszár Csaba, Csonka Bálint, Földes Dávid
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A közúti elektromobilitási rendszer jellemzői. Az elektromobilitáshoz kapcsolódó információs rendszer és szolgáltatások, smart grid. Az autonóm járművekre épített közlekedési rendszer és mobilitási szolgáltatás típusok, hatások. Az autonóm járművekre épített mobilitási szolgáltatások tervezése és üzemeltetése. A közlekedési rendszer szerkezete, informatikai alapfogalmak. Közlekedési információs rendszerek vázszerkezeti modellje. Közlekedési szervezetek jellemzői, csoportosítása. Közlekedési szervezetek működési modelljei. Közlekedési információs rendszerek elemzési, modellezési módszerei.
15. Gyakorlat tematikája
A mesterséges intelligencia alapfogalmainak és legfontosabb alkalmazási területeinek megismerése, számpéldákon keresztüli alkalmazása. Rendszertervezési alapismeretek. Esettanulmányok. A hallgatók egy önállóan megoldandó komplex feladatot kapnak, amelynek témája a közlekedés üzemeltetéshez kapcsolódó információs rendszer modellezése és tervezése.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • A hallgató ismeri a komplex közlekedési információs rendszerek felépítését, működését.
B. Képesség
  • Képes közlekedési információs rendszereket és működési folyamatokat elemezni és tervezni.
C. Attitűd
  • A hallgató törekszik a pontos, hibamentes és precíz feladatmegoldásra.
D. Önállóság és felelősség
  • Felelősséggel alkalmazza a tantárgy során megszerzett ismereteket; a helyzettől függően önállóan vagy csapat részeként is képes munkáját elvégezni.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A hallgatók két zárthelyi dolgozatot írnak. Az aláírás megszerzésének feltétele a feladat legalább elégséges szintű elkészítése és a zh.-k egyenként legalább elégséges eredménye (a maximális pontszám felének megszerzése). A vizsga szóbeli.
19. Pótlási lehetőségek
A zárthelyi dolgozatok pótolhatók. Késedelmes feladatleadás lehetséges (különeljárási díj mellett).
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Diasorok, Csaba Csiszár – Bálint Csonka – Dávid Földes: Innovative Passenger Transportation Systems (book) (2019), Dr. Csiszár Csaba – Sándor Zsolt: Közlekedési informatika jegyzet
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak