Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Automatizált járműirányítási rendszerek
2. Tantárgy angol neve Automated driving systems
3. Tantárgykód BMEKOGGM707 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 5
6. Óraszám 2 (28) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (28) Labor
7. Tanterv
Autonóm járműirányítási mérnök mesterképzési szak (A)
8. Szerep
Kötelező (k) a Autonóm járműirányítási mérnök mesterképzési szakon (A)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 150
Kontakt óra 56 Órára készülés 0 Házi feladat 50
Írásos tananyag 24 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 20
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Szalay Zsolt
12. Oktatók Dr. Tihanyi Viktor, Gubovits Attila
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A tantárgy célja a vezetéstámogató és automatizált járműirányítási rendszerek bemutatása. SAE járműautomatizálási szintek. Alapvető jráműdinamikai összefüggések. Vezetéstámogató rendszerek a járműstabilitás szintjén. Napjainkban elérhető vezetéstámogató rendszerek, mint AEBS, LDW, LKA. kitekintés a jelenleg fejlesztés alatt álló jövőbeni funkciókra a magasabb automatizáltsági szinteken.
Járművek automatizáltságának a SAE szintjei.
Hossz- és keresztirányú járműdinamikai alapmodell összefüggései.
Vezetéstámogató rendszerek: ABS, ASR.
Vezetéstámogató rendszerek: ESP.
Vezetéstámogató rendszerek: vészfék asszisztens.
Sávfelismerés, sávelhagyás figyelmeztetés.
Automatizált sávtartó irányítás.
Automatizált sávváltás.
Automatizált megfordulás.
Sebességtartó és távolságtartó automatizált rendszerek.
Parkolást támogató automatizált rendszerek.
Forgalmi dugóban működő vezetéstámogató rendszerek.
Nagy sebességű haladást támogató automatizált rendszerek.
Járműkövetés szabályozása, platooning.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
A labor az egyéni hallgatói munka gyakorlati megvalósítását teszi lehetővé. Az előadáson bemutatott rendszerek egy része a gyakorlatban is bemutatásra kerül.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • ismeri a járművek automatizálásának SAE szintjeit
  • ismeri a napjainkban alkalmazott fejlett vezetéstámogató rendszereket
  • ismeri az ABS,ESP, ASR felépítését
  • ismeri az automatizált sávfelismerő, figylemeztető, sávtartó, és sávváltó rendszereket
  • ismeri a parkolássegítő, és forgalmi dugóban asszisztáló rendszereket
B. Képesség
  • képes az vezetéstámogató rendszerek automatizált funkcióinak megérétsére
  • képes egy tervezés alatt álló automatizált vezetéstámogató rendszer alapelemeinek tervezésére
C. Attitűd
  • motivált az új vezetéstámogató rendszerek megismerésében
  • motivált a járművek automatizáltsági szintjének növelésében végzett fejlesztésekben való részvételre
D. Önállóság és felelősség
  • felelősséget vállal az elvégzett munkájára
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Aláírás: egyéni hallgatói feladat teljesítése. Szóbeli vizsga. Az érdemjegy a két eredmény számtani átlagából adódik.
19. Pótlási lehetőségek
A pótlási héten lehetőség van az egyéni hallgatói feladat késedelmes leadására.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Tanszéki segédletek
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak