Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Csomagolástechnika
2. Tantárgy angol neve Packaging Technologies
3. Tantárgykód BMEKOALD005 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 3
6. Óraszám 3 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Szak
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 90
Kontakt óra 42 Órára készülés 7 Házi feladat 30
Írásos tananyag 11 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Kovács Gábor
12. Oktatók Dr. Kovács Gábor
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A különféle logisztikai (gyűjtő, szállítási, egységrakomány, intermodális) egységek képzése során felmerülő optimumkeresési problémák. A logisztikai egységek képzése során alkalmazható módszerek és az ezekhez kapcsolódó algoritmusok. A számítógépes csomagolástervezés és kapcsolata az ismertetett módszerekkel. Logisztikai egységek rakodási terve és az automatizált egységrakomány-képzés közötti kapcsolat. Csomagolóeszköz optimálás elve, megoldási módszerei. Korszerű algoritmusok felhasználása a csomagolástervezés során fellépő egyéb problémák megoldására.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • A csomagolástervezés során felmerülő részletes feladatok, problémák ismerete.
  • A kapcsolódó optimumkeresési feladatok és megoldási lehetőségek ismerete.
B. Képesség
  • Képes a csomagolástechnikai feladatok tudományos igényességű vizsgálatára.
  • Képes a csomagolástechnikai feladatokkal kapcsolatos kutatási és fejlesztési feladatok végrehajtására.
C. Attitűd
  • Törekszik a képességeinek maximumát nyújtva, hogy tanulmányait a lehető legmagasabb színvonalon, elmélyült és önálló alkotásra képes tudásra szert téve végezze, pontosan és hibamentesen, az alkalmazandó eszközök szabályainak betartásával, együttműködve az oktatókkal.
D. Önállóság és felelősség
  • Felelősséget érez aziránt, hogy munkájának minőségével és az etikai normák betartásával példát mutasson társainak, felelősséggel alkalmazva a tantárgy során megszerzett ismereteket.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az osztályzatot a PhD hallgató az általa elkészített feladat, a félévi aktivitás és a szakcikk (publikáció) értékelése alapján, a témavezetőjével egyeztetve kapja.
19. Pótlási lehetőségek
Félév elején meghirdetett módokon
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Diasor és kidolgozott mintapéldák elektronikus formában
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak