mmmmmmmmm

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve mmmm
2. Tantárgy angol neve mmm
3. Tantárgykód BMEKOALM225 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 5
6. Óraszám 0 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Autonóm járműirányítási mérnök mesterképzési szakon (A)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 0
Kontakt óra 0 Órára készülés 0 Házi feladat 0
Írásos tananyag 0 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató fd
12. Oktatók  
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
 
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
B. Képesség
C. Attitűd
D. Önállóság és felelősség
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
 
19. Pótlási lehetőségek
 
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 
Tantárgyleírás érvényessége 2017. szeptember 1. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak