Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Szoftverek a logisztikai tervezésben
2. Tantárgy angol neve Logistics planning softwares
3. Tantárgykód BMEKOALM336 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 3
6. Óraszám 0 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (7) Labor
7. Tanterv
Logisztikai mérnöki mesterképzési szak (L)
8. Szerep
Kötelező (k) a Logisztikai mérnöki mesterképzési szakon (L)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 90
Kontakt óra 28 Órára készülés 14 Házi feladat 36
Írásos tananyag 12 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Tokodi Jenő
12. Oktatók Sztrapkovics Balázs
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
 
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
Logisztikai tervezésben használatos szoftverek csoportostása. Tervezéshez szükséges rajzolószoftverek ismertetése. Vizualizációt, és ábrázolást támogató szoftverek bemutatása. Adatelemző és táblázatkezelő alkalmazások ismertetése. Logisztikai elemek szabványos jelölései. Térbeli ábrázolás alapjai. Projektmunkát támogató projektszervező alkalmazások bemutatása. A tárgy kereteiben ismertetett szoftverek részletes bemutatása, alkalmazásának gyakoroltatása mintapéldákon keresztül. A tantárgy számítógépes laborfoglalkozások keretében kerül megtartásra.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • Folyamatábrázoló szoftverek felhasználói szintű ismerete.
  • Adatelemző szoftverek felhasználói szintű ismerete.
  • Vizuális megjelenítésre alkalmas szoftverek felhasználói szintű ismerete..
B. Képesség
  • Logisztikai mérnöki munka során szükséges szoftverek ismerete.
C. Attitűd
  • Törekszik a képességeinek maximumát nyújtva, hogy tanulmányait a lehető legmagasabb színvonalon, elmélyült és önálló alkotásra képes tudásra szert téve végezze, pontosan és hibamentesen, az alkalmazandó eszközök szabályainak betartásával, együttműködve az oktatókkal.
D. Önállóság és felelősség
  • Felelősséget érez aziránt, hogy munkájának minőségével és az etikai normák betartásával példát mutasson társainak, felelősséggel alkalmazva a tantárgy során megszerzett ismereteket.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A tárgy teljesítéséhez a két házifeladat (50-50%) sikeres leadása szükséges.
19. Pótlási lehetőségek
Mindkét házi feladat egyszer pótolható a megadott pótlási határidőig.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A tantárgy anyagát (jegyzet) a hallgatók pdf formátumban tölthetik le a Moodle rendszeren keresztül.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak