Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Járműgyártás és gyártórendszer tervezés I.
2. Tantárgy angol neve Construction of vehicle manufacturing systems I.
3. Tantárgykód BMEKOGGM649 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (10) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (11) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 56 Órára készülés 18 Házi feladat 16
Írásos tananyag 16 Zárthelyire készülés 4 Vizsgafelkészülés 10
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Markovits Tamás
12. Oktatók Dr. Markovits Tamás, Dr. Dömötör Ferenc
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Jellegzetes járműalkatrészek képlékenyalakítási technológiái folyamatának és rendszerelemeinek megtervezése (előgyártmány, ráhagyások), technológiai sorrend, gépek, géprendszerek választása, művelettervezés, műveletkoncentrációk tervezése, költség-elemzése.
Járműelem alakító szerszámok felépítése, követelmények – funkciók összhangja, tervezése (formaüregek, alakos kivágók méretei-nek meghatározása, visszarugózások tervezése, ráncfogók használata).
Alakító szerszám gyártástervezése: szerszámanyagok kiválasztása, gyártási eljárások kiválasztása. Alakító szerszámok felújítása.
Járműelem előgyártmányainak megválasztási szempontjai, az előgyártási technológiák (öntött, kovácsolt hengerelt, hidroforming előgyártmány stb.).
Karosszéria, járműváz és járműelemek termikus vagy sugaras vágási és kötési (pont-, ív-, lézersugaras hegesztések, forrasztások) technológiák folyamatainak és rendszerelemeinek tervezése.
Költségelemzések.
Hegesztéstechnológia rendszerelemeinek és folyamatainak tervezési lépései. Belső összefüggések bemutatása (anyagok, készülékek, szerszámok, berendezések).
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
Alakítástechnológiai rendszer, rendszerelemek és folymatainak önálló tervezése.
Kötéstechnológiai rendszer, rendszerelemek és folyamatok önálló megtervezése.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • Ismeri az alakítási és hegesztés eljárások összefüggéseit.
B. Képesség
  • Képesség az eljárások fejlesztésére.
C. Attitűd
  • Nyitottság a szakterület új lehetőségeire.
D. Önállóság és felelősség
  • Önálló feladatok megoldásában vehet rész.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév során 1 zárthelyi dolgozatot iratunk. A zárthelyi eredménye megfelelt, ha a maximális pontszámnak több mint 50%-át sikerül elérni. Az aláíráshoz szükséges a laborokon való részvétel, a féléves feladat elfogadható szintű leadása és a megfelelt zárthelyi. Az aláírás megszerzésének feltétele a „megfelelt” minősítésű zh, valamennyi labor elvégzése és a házifeledat leadása. Az osztályzat a írásbeli vizsga alapján szerezhető meg.
19. Pótlási lehetőségek
A zárthelyit pótolni egy alkalommal lehet. Labor és feladat egyszeri pótlására a pótlási héten van lehetőség.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Előadásjegyzet.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak