Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Kereskedelmi, pénzügyi és számviteli technikák
2. Tantárgy angol neve Trade, Financial, Accounting Techniques
3. Tantárgykód BMEKOKKM138 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 3
6. Óraszám 1 (4) Előadás 1 (5) Gyakorlat 1 (5) Labor
7. Tanterv
Közlekedésmérnöki mesterképzési szak (K)
Logisztikai mérnöki mesterképzési szak (L)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Közlekedésmérnöki mesterképzési szakon (K)
Specializáció (sp) a Logisztikai mérnöki mesterképzési szakon (L)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 90
Kontakt óra 42 Órára készülés 8 Házi feladat 0
Írásos tananyag 16 Zárthelyire készülés 12 Vizsgafelkészülés 12
10. Felelős tanszék Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Mészáros Ferenc
12. Oktatók Dr. Mészáros Ferenc
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A külkereskedelem fuvarozásszervezési vonatkozásai: külgazdasági elméletek, szabályozási keretek, a külkereskedelmi szerződés felépítése, elemei, létrehozása, lebonyolítása. Külkereskedelmi fizetési módok, ezekben a szállítmányozó szerepe. A szállítmányozási szolgáltatások lebonyolításához szükséges banki műveletek, eszközök, értékpapírok. A tőzsde szerepe és működése. A szállítmányozási vállalatok számviteli rendszerének elemei, alapvető szabályai. Könyvviteli szabályok, műveletek. Beszámolók típusai és elemei.
15. Gyakorlat tematikája
Szállítmányozási pénzüggyel és számvitellel kapcsolatos feladatok megoldása.
16. Labor tematikája
A gyakorlati feladatok számítógépes környezetben történő kidolgozása.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • a hallgató megismeri a szállítmányozást érintő bel- és külkereskedelmi szabályokat, a vállalalokat érintő makropénzügyi kereteket és az alapvető számviteli szabályokat
B. Képesség
 • a hallgató képes választani a különböző kereskedelmi megoldások közül
 • felismeri a pénzügyi műveletek nyújtotta lehetőségeket
 • tájékozódik a vállalati számviteli rendszerben
C. Attitűd
 • a hallgató az ismeretek megszerzésében törekszik a teljeskörűségre
 • együttműködik az oktatóval és hallgató társaival
 • nyitott az új és innovatív ötletek, kutatások megismerésére
 • munkájához információ-technológiai és számítástechnikai eszközöket is használ
D. Önállóság és felelősség
 • a hallgató felelős döntéseket hoz a kereskedelmi ügyletek előkészítésében és lebonyolításában
 • munkájában kikéri mások szakmai véleményét is
 • a kihívásokat felelősen kezeli
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félévi aláírás feltétele a három zárthelyi dolgozat eredményes megírása. Az érdemjegy az írásbeli vizsgán elért eredményből (50%), a zárthelyi dolgozatok eredményének átlagából (50%) adódik.
19. Pótlási lehetőségek
A félévközi zárthelyi dolgozatok külön-külön pótolhatók, a pótlási hét végéig.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
- Dr. Bokor Zoltán, Dr. Mészáros Ferenc, Batta Gábor (2016) Pénzügyi ismeretek. Tantárgyi segédlet, BME Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék
- Dr. Bokor Zoltán, Csarejs Angelika (2016) Számviteli ismeretek. Tantárgyi segédlet, BME Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék
- Dr. Bokor Zoltán (2010) Külkereskedelmi ismeretek. Tantárgyi segédlet, BME Közlekedésgazdasági Tanszék
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak