Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Logisztikai rendszerek automatizációja
2. Tantárgy angol neve Automation of logistics systems
3. Tantárgykód BMEKOALM325 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 5
6. Óraszám 2 (10) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (11) Labor
7. Tanterv
Logisztikai mérnöki mesterképzési szak (L)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Logisztikai mérnöki mesterképzési szakon (L)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 150
Kontakt óra 56 Órára készülés 18 Házi feladat 40
Írásos tananyag 22 Zárthelyire készülés 4 Vizsgafelkészülés 10
10. Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Bohács Gábor
12. Oktatók Gáspár Dániel, Szabó Péter
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A tárgy során rendszerbe foglaljuk a vállalat folyamatirányítási, SCADA és vezérlő rendszereket. Tárgyalásra kerülnek többek között a PLC-s vezérlő rendszerek (több vezérlő együttes) működésének feltételei, lehetséges megoldásai, továbbá a kommunikáció megvalósítása is. Az iparban gyakran használt kommunikációs protokollok és interfészek megismerése. A tárgy keretein belül az automatizált rendszerekben a szenzorok és beavatkozó szervek alkalmazási lehetőségeinek tárgyalása során külön figyelmet fordítunk a működési elvek és jellemzők felvételére. Továbbá tárgyalásra kerül a folyamat működési algoritmusának felépítése és tervezése egy ismert feladat alapján. Végül a rendszer elemek lehetséges kapcsolódási pontjainak meghatározása zárja a kört, amikor is például az emberek, a gépek, az identifikáció és a minőségellenőrzés kapcsolatát határozzuk meg.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
Érzékelők, beavatkozó szervek és végrehajtó szervek bemutatói a tanszéki laboratóriumban kiépített automatizált mintarendszereken, szenzorjellemzők felvétele laboratóriumi körülmények között. A hálózati adatkommunikációs módok kipróbálása,valamint összetett irányítási feladatok megvalósítása a laboratóriumban kiépített automatizált mintarendszereken.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • Logisztikai rendszerek irányító komponenseinek ismerete.
  • Logisztikai rendszerek irányítási struktúráinak ismerete.
B. Képesség
  • A fenti tudást, és a kapcsolódó szakmai ismereteket alkalmazni képes új irányítási rendszerstruktúrákat és a hozzá tartozó komponenseket meghatározni.
C. Attitűd
  • Törekszik, hogy az oktatókkal együttműködve képességeinek maximumát nyújtva, hasznos a) tudást szerezzen.
D. Önállóság és felelősség
  • A megszerzett ismeretek felhasználása során önálló, felelős mérnöki munkát végez
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév végi aláírás feltétele a minimum elégséges szintű féléves házifeladatok beadása, a zárhelyi dolgozat legalább elégséges eredménye, és a laborjegyzőkönyvek elfogadása. A vizsgajegy 20 %-ban a zárhelyi, 15-15%-ban a házi feladatok és 50%-ban az írásbeli vizsga alapján kerül megállapításra, amelyet a hallgatók szükség esetén szóban javíthatnak.
19. Pótlási lehetőségek
A házi feladatok végső beadása és a zárthelyi is egy-egy alkalommal pótolható.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A tantárgy anyagát (jegyzet) a hallgatók pdf formátumban tölthetik le a Moodle rendszeren keresztül.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak