Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Repülőgépek tervezése, gyártása II.
2. Tantárgy angol neve Aircraft design and production II.
3. Tantárgykód BMEKOVRM630 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (10) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (11) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 56 Órára készülés 18 Házi feladat 19
Írásos tananyag 17 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 10
10. Felelős tanszék Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Sziroczák Dávid
12. Oktatók Dr. Sziroczák Dávid
13. Előtanulmány erős: KOVRM629 - Repülőgépek tervezése, gyártása I.
14. Előadás tematikája
A repülőgép tervezési folyamat lépései. Koncepció szintű tervezés. Repülőgéppel szemben támasztott célkövetelmények specifikálása. Repülőgép alak specifikálása. Hajtóművek kiválasztása. Repülőgép célfeladatának meghatározása. A tömegek meghatározásának módjai, pl statisztikai alapon. Az üzemanyaghányad módszer. A felszállótömeg meghatározása iterálással. Aerodinamikai jellemzők becslése. IVHM. Ütközés, törés, rotor burst, villámvédelem. Optimizáció, és alkalmazott eszközök. Különleges gépek, rendszerek tervezése.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
Tervezés szükséges eszközeinek bemutatása és használata laborgyakorlatokon.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • A hallgató ismeri a légijárművek tervezésének folyamatát.
 • A hallgató ismeri a koncepció szintű tervezés menetét, a szükséges területeket és eszközöket.
 • A hallgató megismeri az optimizációs folyamatok gyakorlati alkalmazását.
B. Képesség
 • A hallgató képes önállóan megtervezni egy repülőgép koncepció szintű tervét figyelembe véve a kitűzött követelményeket és a korlátokat.
 • A hallgató képes multidiszciplináris folyamatokat összekapcsolni és optimizációs eszközöket használni.
C. Attitűd
 • A hallgató tudásának és képességeinek maximumát nyújtva törekszik arra, hogy a kijelölt feladatait a lehető legmagasabb színvonalon, a legrövidebb idő alatt, elmélyült és önálló alkotásra képes tudásra szert téve végezze.
 • A hallgató együttműködik az oktatóval és a hallgató-társaival ismereteinek bővítése során.
 • A hallgató folyamatos önálló ismeretszerzéssel is bővíti tudását kiegészítve a tanórák keretében ismertetett anyagrészeket.
D. Önállóság és felelősség
 • A hallgató felelősséget érez aziránt, hogy munkájának minőségével és az etikai normák betartásával példát mutasson társainak.
 • A hallgató felelősséggel alkalmazza a tervezési feladat során megszerzett ismereteket, tekintettel azok érvényességi korlátjaira.
 • A hallgató nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket és építő jelleggel hasznosítja a jövőben.
 • A hallgató elfogadja az együttműködés kereteit, a helyzettől függően önállóan vagy csapat részeként is képes munkáját elvégezni.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Tervezési feladat: Koncepció szintű repülőgép terv önálló elkészítése, megfelelő heti konzultációval segítve. A beadandó tervezési feladatot a szorgalmi időszakban kell teljesíteni, melyre a hallgató osztályzatot kap. Az aláírás feltétele az elfogadott tervezési feladat. Az osztályzat a tervezési feladatra kapott és a vizsgán elért eredmény számtani átlaga.
19. Pótlási lehetőségek
A pótlás hetén különeljárási díj megfizetése mellett van lehetőség a munka bemutatására és leadására.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Kapcsolódó hazai és nemzetközi szakirodalom
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév