Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Anyagmozgatógép projekt
2. Tantárgy angol neve Design of material handling machines - project
3. Tantárgykód BMEKOALM643 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 5
6. Óraszám 2 (10) Előadás 2 (11) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 150
Kontakt óra 56 Órára készülés 12 Házi feladat 30
Írásos tananyag 52 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Bohács Gábor
12. Oktatók Gáspár Dániel, Szabó Péter, Odonics Boglárka
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Anyagmozgató gép tervezési projekt célja, lépései, dokumentumai. Anyagmozgató gépek méretezésének elméleti alapjai, vonatkozó szabványosítási háttér bemutatása. Emelőgépek méretezésének áttekintése. Szállítópálya rendszerek telepítésének feltételei. Az iparág gépeinek speciális igénybevétele alapján komplex géptervezési feladat megoldása.
15. Gyakorlat tematikája
Az előadásokon megismertek példák keretében való alkalmazása. Tervezési feladat konzultációja.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • Az anyagmozgató rendszerek projektjeinek ismerete felépítés és tevékenységek szempontjából.
B. Képesség
  • Képes átlátni a szóba jöhető megoldásokat adott problémára.
  • Képes feladatát projekt keretein belül elvégezni.
  • Képes munkájával támogatni a tervezési és a kutatás-fejlesztési folyamatokat.
C. Attitűd
  • Törekszik a képességeinek maximumát nyújtva, hogy tanulmányait a lehető legmagasabb színvonalon, elmélyült és önálló alkotásra képes tudásra szert téve végezze, pontosan és hibamentesen, az alkalmazandó eszközök szabályainak betartásával, együttműködve az oktatókkal.
D. Önállóság és felelősség
  • Felelősséget érez aziránt, hogy munkájának minőségével és az etikai normák betartásával példát mutasson társainak, felelősséggel alkalmazva a tantárgy során megszerzett ismereteket.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Félévközi jegy: 1 db féléves házifeladat dokumentáció beadása és a házi feladat prezentációja. Érdemjegy: 50% prezentáció, 50% dokumentáció.
19. Pótlási lehetőségek
A projekt feladat egy alkalommal pótolható.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A tantárgy anyagát (jegyzet) a hallgatók pdf formátumban tölthetik le a Moodle rendszeren keresztül.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak