Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Légiközlekedési management PhD
2. Tantárgy angol neve Air Transport Management (PhD)
3. Tantárgykód BMEKOKGD010 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 3
6. Óraszám 2 (0) Előadás 2 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Szak
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 90
Kontakt óra 56 Órára készülés 0 Házi feladat 20
Írásos tananyag 10 Zárthelyire készülés 4 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Kővári Botond
12. Oktatók Dr. Kővári Botond
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A légi közlekedési piac felépítésének kritikai elemzése; a társaságok fajtái fejlődési trendjei; operatív menedzsment fejlesztési megoldásai újszerű lehetőségekkel; rendellenességek kezelése - törvényszerűségek azonosítása; externális hatások törvényszerűségeinek feltárása a légi közlekedésben. A légiközlekedés törvényeinek önálló kritikai elemzése. Légiközlekedés fejlődési előrebecsléseinek hibái. Légiközlekedés innovatív üzelti modelljei.
15. Gyakorlat tematikája
Az előadóval egyeztetett témakörben irodalomkutatás, és egy félévközi dolgozat készítése és előadása.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • ismeri a légiközlekedés szereplőit, a légitársaságok menedzsment és gazdasági alapelveit.
B. Képesség
  • képes piacot elemezni, légitársaságokat piaci szempontból értékelni.
C. Attitűd
  • törekszik a rendszerszintű áttekintő képesség minél magasabb színvonalú elsajátítására.
D. Önállóság és felelősség
  • a megszerzett tudást önállóan vagy csapatmunkában felelősséggel tudja kamatoztatni.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
1 db. zárthelyi, 1 db. otthoni kisfeladat
19. Pótlási lehetőségek
A zárthelyin akadályoztatottaknak pótzárthelyi lehetőség, késedelmes feladat beadás.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Aktuális ajánlott szakcikkek, valamint a hallgatói témaválasztáshoz kapcsolódóan egyénileg feltárt plusz szakirodalom.
Tantárgyleírás érvényessége 2018. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév