Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Nemlineáris irányítások
2. Tantárgy angol neve Nonlinear control
3. Tantárgykód BMEKOKAD018 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 3 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Alap
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 42
Kontakt óra 42 Órára készülés 0 Házi feladat 0
Írásos tananyag 0 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Szabó Zoltán
12. Oktatók Dr. Szabó Zoltán
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Bevezetés. Kapcsolt rendszerek. Geometria: megfigyelhetőség, irányíthatóság, alapfeladatok megoldása. Linearizálás. Stabilitás. Passzív rendszerek. Backstepping. Nemlineáris megfigyelők. Lineáris módszerek kiterjesztése: gain scheduling, LPV.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás   B. Képesség   C. Attitűd   D. Önállóság és felelősség
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás megszerzésének és egyúttal a vizsgára bocsátásnak a feltétele az egyéni hallgatói feladat hiánytalan és határidőre történő beadása. A vizsga szóbeli.
19. Pótlási lehetőségek
 
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Isidori, A. Nonlinear Control Systems, Spronger, 1995
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak