Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Projektmunka
2. Tantárgy angol neve Project
3. Tantárgykód BMEKOVRM633 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 3
6. Óraszám 0 (0) Előadás 1 (5) Gyakorlat 2 (9) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 90
Kontakt óra 42 Órára készülés 18 Házi feladat 30
Írásos tananyag 0 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Veress Árpád
12. Oktatók Dr. Beneda Károly, Dr. Bicsák György, Dr. Gáti Balázs, Dr. Rohács Dániel, Dr. Rohács József, Dr. Veress Árpád, Jankovics István Róbert
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
 
15. Gyakorlat tematikája
Megismerkedés a VRHT ipari és kutatási tevékenységivel; a kiíró tanszék profiljának megfelelő projekt-munka kiválasztása feladat- és ütemterv elkészítésével; a munka végrehajtása heti rendszerességű konzultációk támogatásával; az eredmények bemutatása, verifikációja, értékelése, illetve az eredmények javítása érdekében meghatározott következő lépések ismertetése. A személyes konzultációk és gyakorlati foglalkozások keretében folyik a hallgató és az oktató között a részfeladatok megbeszélése, illetve az addig elkészített munka ellenőrzése és értékelése.
16. Labor tematikája
Feladattól függően, laboratóriumi foglalkozások keretében nyílik lehetőség a feladat teljesítésére, valamint konzultációjára.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • ismeri a kiadott témával kapcsolatos kutatás folyamatát, tudja hogyan kell jelentést írni
B. Képesség
  • képes összefoglalni és szemléltetni a projektben végzett tevékenységét, képes az ehhez szükséges informatikai eszközök használatára
C. Attitűd
  • érdeklődő, fogékony
D. Önállóság és felelősség
  • önálló, határidőket betartó
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
1 db jelentés (vagy cikk és bemutató) elkészítése az oktató által meghatározott módon.
19. Pótlási lehetőségek
A jelentés késedelmesen beadható a pótlás hetén különeljárási díj megfizetését követően.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A választott projektfeladathoz kapcsolódó, az oktató által ajánlott szakkönyv
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév