Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Diszkrét eseményű rendszerek és közlekedési alkalmazásaik (PhD)
2. Tantárgy angol neve Discrete event systems with traffic applications (PhD)
3. Tantárgykód BMEKOKAD015 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 3
6. Óraszám 2 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Szak
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 90
Kontakt óra 28 Órára készülés 6 Házi feladat 24
Írásos tananyag 6 Zárthelyire készülés 16 Vizsgafelkészülés 10
10. Felelős tanszék Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Hangos Katalin
12. Oktatók Dr. Hangos Katalin
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Alapfogalmak és technikák diszkrét eseményű rendszerek leírásához: diszkrét eseményű rendszerek elmélete, Petri hálók és automaták, kvalitatív differencia egyenletek, szabályok és szabályrendszerek időfüggő predikátumokkal, következtetés és keresés, gráf típusú modellek, hatásgráfok
Diszkrét eseményű rendszermodellek megoldása, elérhetőségi gráf. Diszkrét eseményű rendszerek dinamikus analízise: korlátosság, elérhetőségi analízis, holtpontok.
Diszkrét vezérlési szekvenciák modell alapú előállítása és verifikációja. Diszkrét eseményű rendszermodelleken alapuló direkt és predikciós diagnosztika.
A diszkrét eseményű rendszermodellek általánosítása a hibrid rendszerek különböző osztályainak leírására.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás

  • A tárgyban foglalt ismeretek magas színvonalú elméleti ismereteket adnak a közlekedési tudományokban elmélyülni szándékozó PhD hallgatóknak, amelyek segítségével diszkrét eseményekkel leírható közlekedési rendszerek modellezési, dinamikus analízis, diagnosztikai és irányítási feladatait oldhatják meg.
B. Képesség   C. Attitűd   D. Önállóság és felelősség  
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Önálló feladat megoldása egy egyszerű diszkrét eseményű közlekedési rendszer modellezésére és dinamikus analízisére. Az aláírás megszerzésének és egyúttal a vizsgára bocsátásnak a feltétele az egyéni hallgatói feladat hiánytalan és határidőre történő beadása. A vizsga szóbeli.
19. Pótlási lehetőségek
 
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
1. C. G. Cassandras, S. Lafortune: Introduction to Discrete Event Systems. Springer, 2008.
2. Lakner R., Hangos K., Gerzson M.: Intelligens irányító rendszerek. Tzpotex Kiadó, Bp. 2011. pp. 1.-87.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak