Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Autóipari K+F folyamatok és minőségügyi rendszerek
2. Tantárgy angol neve Automotive R&D processes and quality systems
3. Tantárgykód BMEKOGGM711 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 4
6. Óraszám 3 (42) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Autonóm járműirányítási mérnök mesterképzési szak (A)
8. Szerep
Kötelezően választható (kv) a Autonóm járműirányítási mérnök mesterképzési szakon (A)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 42 Órára készülés 20 Házi feladat 0
Írásos tananyag 38 Zárthelyire készülés 20 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Szalay Zsolt
12. Oktatók Wahl István
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a gépjárműiparban, a kutatás-fejlesztés során alkalmazott folyamatokkal, az erre vonatkozó előírásokkal. A hallgatók betekintést kapnak a fejlesztési folyamatokhoz kapcsolódó, a járműipar által megkövetelt szabványokba, valamint folyamat-modellekbe. A tantárgy keretein belül a hallgatók megismerkedhetnek az egyes folyamaelemekkel, azok felépítésével, illetve összefüggéseikkel. Ezen túlmenően a tantárgy keretein belül a hallgatók megismerkedhetnek a fejlesztést támogató minőségügyi módszerekkel is.
A járműfejlesztés során alkalmazott életciklus bemutatása.
Minőségbiztosítás a járműfejlesztés során, ellenőrzési pontok és modellek
Termék és folyamatátvizsgálás
Autóipari minősér-menedzsment szabványok, auditok (IATF16949)
Szoftver-fejlesztési folyamatok, érettségi modellek (Automotive SPICE)
Követelmények kezelése
FMEA alkalmazása a terméktervezés során
Projektmenedzsent
Változás menedzsment
Szoftver fejlesztési folyamatok
Tesztelési folyamatok
Beszállítók minőségellenőrzése
Konfiguráció-menedzsment
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • ismeri a járműipari kutatás fejlesztési folyamatok szabványos megoldásait, az életciklustervezés, és minőségbiztosítási szempontok figyelembevételével
  • ismeri az autóipari minőségmenedzsment szabványokat
  • ismeri a projekt- és változásmenedzsment folyamatokat
  • ismeri a tesztelési és beszállítóellenőrzési folyamatokat
B. Képesség
  • képes egy járműipari fejlesztésbe bekapcsolódni, annak projektstruktúráját megérteni
  • képes egy járműipari fejlesztési folyamat projektmenedzsment tervezésére, és végrehajtására
C. Attitűd
  • nyitott a projektszemléletű megközelítésben történő munkavégzésre
  • nyitott a csapatban való tervezésre
D. Önállóság és felelősség
  • felelősséget vállal az elvégzett munkájára
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félévközi jegy a zárthelyi érdemjegyből adódik.
19. Pótlási lehetőségek
A zárthelyi egyszer pótolható
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Tanszéki segédletek
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak