Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Közlekedési áramlatok
2. Tantárgy angol neve Traffic flow
3. Tantárgykód BMEKOKUM204 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (9) Előadás 1 (5) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Közlekedésmérnöki mesterképzési szak (K)
8. Szerep
Kötelező (k) a Közlekedésmérnöki mesterképzési szakon (K)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 42 Órára készülés 12 Házi feladat 27
Írásos tananyag 25 Zárthelyire készülés 14 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék
11. Felelős oktató Kózel Miklós
12. Oktatók Kózel Miklós, Soltész Tamás
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Közúti forgalmi áramlatok sztochasztikus jellemzői és azok kapcsolatai. Forgalomlebonyolódás a közúti alrendszerben, áramlati állapotok. Csomópontok forgalomlebonyolódása, összehangolásuk lehetőségei és minősítése. Eljutási lehetőségek értékelése városi közlekedési rendszerben. Közforgalmú áramlatok minőségi kapcsolatrendszere. Gyalogos áramlatok forgalmi jellemzői, felvételi lehetőségei. Általános sorbanállási folyamatok leírása.
15. Gyakorlat tematikája
Az egyéni- és csoportfeladatokhoz kapcsolódó mérések és a gyűjtött adatok feldolgozásának ismertetése.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • Ismeri a közúti, közforgalmú és gyalogos áramlatok jellemzőit, állapotait, minőségi kapcsolatrendszerét.
  • Ismeri a csomópontok forgalomlebonyolódásának jellemzőit, összehangolásának lehetőségeit.
  • Ismer módszereket az eljutási lehetőségek minősítésére a városi közlekedésben. Ismeri a sorbanállási elmélet alapjait.
B. Képesség
  • Képes különböző közlekedési alágazatok forgalomlebonyolódásának minősítésére megfelelő módszertanokat alkalmazni, kidolgozni.
  • Képes forgalomfelvételi módszertan összeállítására közúti, közforgalmú, ill. gyalogos áramlatok jellemzésére.
  • Képes a sorbanállási elmélet segítségével folyamatok leírására, számszerű jellemzésére, ill. kiszolgáló létesítmények méretezésére.
C. Attitűd
  • Közlekedési rendszerek értékelésénél a forgalom lebonyolódását legjobban jellemző mutatószámokat, ill. minősítési rendszereket alkalmazza.
  • Közlekedési áramlatok minősítésekor olyan módszertanok alkalmazására/kidolgozására törekszik, melyek jól jellemzik az adott rendszert, könnyen érthetőek és a szükséges adatok könnyen előállíthatóak, ill. kevés erőforrással felvehetőek.
D. Önállóság és felelősség
  • Képes önállóan vagy csapat részeként is műszaki problémák színvonalas kidolgozására, megoldására.
  • Felelősséget érez munkája eredménye, színvonala iránt; közlekedési rendszerek értékelésénél törekszik a valóság hű és minél pontosabb jellemzésére
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
2 zárthelyi dolgozat, 4 egyéni-, illetve csoportfeladat.
19. Pótlási lehetőségek
Maximum 2 zh pótlási lehetőség áll rendelkezésre, mely egy zh kétszeri, vagy két zh egy-egy alkalommal történő pótlására használható fel. Feladatonként egy javítási lehetőség áll rendelkezésre az újonnan előírt határidőn belül.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Diasorok és képletgyűjtemény elektronikus formában, videók, publikációk
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév