Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Raktározási rendszerek tervezése
2. Tantárgy angol neve Planning of warehousing systems
3. Tantárgykód BMEKOALM323 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 5
6. Óraszám 2 (10) Előadás 2 (11) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Logisztikai mérnöki mesterképzési szak (L)
8. Szerep
Kötelező (k) a Logisztikai mérnöki mesterképzési szakon (L)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 150
Kontakt óra 56 Órára készülés 12 Házi feladat 40
Írásos tananyag 16 Zárthelyire készülés 6 Vizsgafelkészülés 20
10. Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Bóna Krisztián
12. Oktatók Dr. Bóna Krisztián, Sztrapkovics Balázs, Puskás Eszter
13. Előtanulmány erős: KOALM331 - Folyamattervezés
erős: KOALM336 - Szoftverek a logisztikai tervezésben
gyenge: KOALM335 - Szimulációs tervezés
14. Előadás tematikája
A raktározási rendszerek főbb típusai, tárolási típustechnológiák. A darabáru raktározási rendszerek megválasztásának alapelvei. Raktári komissiózási rendszerek. A komissiózó raktárak kialakítási lehetőségei. Komissiózási (rendelés összefogási, tárolóhely felkeresési, áruutánpótlási) stratégiák. Darabáru raktárak tervezési folyamata, a tervezés főbb lépései, kiinduló adatai. A közlekedési kapcsolatok tervezése. A tárolótéri állványrendszer statikai méretezésének alapelvei. A tárolótéri elrendezés tervezése az egyes tárolási technológiák sajátosságait figyelembe vevő optimálási szempontok alapján. Hagyományos kialakítású raktárak és magasraktárak tárolóterének tervezése. Az áruelőkészítő terek tervezésének szempontjai. Magasraktári be- és kiszállító rendszerek tervezése. Raktári anyagmozgatási és komissiózási munkafolyamatok tervezési módszerei.
15. Gyakorlat tematikája
Az előadásokon ismertetett tervezési módszerek gyakorlati alkalmazása egy komplex raktártervezési feladaton keresztül, az egyéni raktártervezési feladat otthoni kidolgozásának előkészítése.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • A rakodási munkafolyamatok és a különböző közlekedési kapcsolat kialakítási módok ismerete.
  • Áruelőkészítési folyamatok és technológiák ismerete.
  • Tárolási technológiák ismerete.
  • Darabáru raktározási rendszerek ismerete.
  • A rendszer méretezési alapelvek ismerete.
  • Komissiózási stratégiák ismerete, megválasztásának szempontjai.
B. Képesség
  • A fenti tudást, és a kapcsolódó szakmai ismereteket alkalmazva képes raktári rendszerek tervezésére.
C. Attitűd
  • Törekszik a képességeinek maximumát nyújtva, hogy tanulmányait a lehető legmagasabb színvonalon, elmélyült és önálló alkotásra képes tudásra szert téve végezze, pontosan és hibamentesen, az alkalmazandó eszközök szabályainak betartásával, együttműködve az oktatókkal.
D. Önállóság és felelősség
  • Felelősséget érez aziránt, hogy munkájának minőségével és az etikai normák betartásával példát mutasson társainak, felelősséggel alkalmazva a tantárgy során megszerzett ismereteket.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás megszerzésének feltétele egy darab féléves házi feladat és a zárthelyi legalább elégséges szinten történő teljesítése. Az érdemjegy kialakításába beleszámít a házi feladat (30%), a zárthelyi dolgozat eredménye (20%) és a vizsga eredménye (50%).
19. Pótlási lehetőségek
A házi feladat részteljesítése és végső beadása, valamint a zárthelyi is egy-egy alkalommal pótolható.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A tantárgy anyagát (jegyzet) a hallgatók pdf formátumban tölthetik le a Moodle rendszeren keresztül.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév