Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Anyagmozgatási és raktározási folyamatok
2. Tantárgy angol neve Material handling and warehousing processes
3. Tantárgykód BMEKOALM225 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (9) Előadás 1 (5) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Közlekedésmérnöki mesterképzési szak (K)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Közlekedésmérnöki mesterképzési szakon (K)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 42 Órára készülés 8 Házi feladat 45
Írásos tananyag 13 Zárthelyire készülés 12 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Kovács Gábor
12. Oktatók Dr. Kovács Gábor, Sztrapkovics Balázs
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A logisztikai rendszerekben áramló anyagok csoportosítása, jellemzőinek összefoglalása. Az anyagmozgató rendszerek jellemzői, főbb csoportjai, az anyagmozgatási feladatok, az anyagáramlás jellemzői. Tipikus szakaszos és folyamatos működésű anyagmozgató berendezések. Anyagmozgató rendszerek felépítése, teljesítőképessége, megbízhatósága. Az anyagmozgatás időszükségletének meghatározása. Anyagmozgatási folyamatvizsgálatok. Statisztikai mintavételes eljárások. Szekunder elemzések, elrendezés-tervezés. Hagyományos darabáru raktározási rendszerek, magasraktári rendszerek, komissiózás. A csomagolás feladatai, a csomagolás nemzetgazdasági szerepe. A csomagolások osztályozása, csomagolóanyagok - anyagfajták, csomagolóeszközök, csomagolási segédanyagok. Egységrakomány képzés. Tendereztetés.
15. Gyakorlat tematikája
Az előadáson ismertetett, anyagmozgatási és raktározási rendszerek elemzési és tervezési módszereinek gyakorlati példákon keresztül történő bemutatása, illetve a házi feladatok előkészítése.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • Az anyagmozgató rendszerekhez kapcsolódó alapok ismerete.
  • A raktározási rendszerekhez kapcsolódó alapok ismerete.
  • A csomagolástechnikához kapcsolódó alapok ismerete.
B. Képesség
  • Képes az anyagmozgató rendszerek megértésére, működésének jellemzésére, egyszerűbb kapcsolódó méretezések elvégzésére.
  • Képes a raktározási rendszerek megértésére, működésének jellemzésére, egyszerűbb kapcsolódó méretezések elvégzésére.
  • Képes egyszerűbb csomagolástechnikai méretezések elvégzésére.
C. Attitűd
  • Törekszik a képességeinek maximumát nyújtva, hogy tanulmányait a lehető legmagasabb színvonalon, elmélyült és önálló alkotásra képes tudásra szert téve végezze, pontosan és hibamentesen, az alkalmazandó eszközök szabályainak betartásával, együttműködve az oktatókkal.
D. Önállóság és felelősség
  • Felelősséget érez aziránt, hogy munkájának minőségével és az etikai normák betartásával példát mutasson társainak, felelősséggel alkalmazva a tantárgy során megszerzett ismereteket
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
2 db féléves házifeladat (25-25%), 2 db zárthelyi (25-25%)
19. Pótlási lehetőségek
A két darab házi feladat és a két darab zárthelyi is egy-egy alkalommal külön pótolható.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A tantárgy anyagát (jegyzet) a hallgatók pdf formátumban tölthetik le a Moodle rendszeren keresztül.
Tantárgyleírás érvényessége 2020. január 31. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak