Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Nemlineáris mechanikai lengések
2. Tantárgy angol neve Nonlinear mechanical oscillations
3. Tantárgykód BMEKOJSD003 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (0) Előadás 1 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Alap
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 42 Órára készülés 12 Házi feladat 28
Írásos tananyag 14 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 24
10. Felelős tanszék Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Béda Péter
12. Oktatók Dr. Béda Péter
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Mechanikai rendszer egyensúlya, az egyensúly stabilitása (definíciók, stabilitási és instabilitási feltételek) Mozgások stabilitása, Ljapunov fügvény fogalma, konstruálása, Ljapunov direkt és indirekt módszere, a Routh-Hurwitz kritérium. Nemlineáris stabilitáselmélet, a bifurkáció fogalma, lágy és kemény stabilitásvesztés. Redukciós eljárások: központi sokaság módszer, Ljapunov-Schmidt redukció. Bifurkációs egyenletek, a bifurkáció elmélet numerikus módszerei.
15. Gyakorlat tematikája
Az előadáson tanultak illusztrálása példákkal.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • A nemlineáris mechanika eszközeinek ismerete.
B. Képesség
  • Nemlineáris mechanikai rendszer viselkedésének leírása, modell alkotás.
C. Attitűd
  • Nyitottság újdonságok megértésére és megtanulására a tématerületen.
D. Önállóság és felelősség
  • A tanultak alapján optimális modellelemek kiválasztása, értékelése.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A feladat eredményes elvégzése, és szóbeli vizsga letétele alapján.
19. Pótlási lehetőségek
Házi feladat pótlási lehetőség pótlási időpontban a tantárgy kiírás szerint.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
1. Farkas, M., Periodic motions, Springer, New York 1994, 2. Golubitsky, M., Schaeffer, D.G., Singularities and groups in bifurcation theory, Springer, New York 1985,
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév