Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Szállításirányítás
2. Tantárgy angol neve Control of transport logistics
3. Tantárgykód BMEKOALM341 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 3
6. Óraszám 2 (9) Előadás 0 (0) Gyakorlat 1 (5) Labor
7. Tanterv
Logisztikai mérnöki mesterképzési szak (L)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Logisztikai mérnöki mesterképzési szakon (L)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 90
Kontakt óra 42 Órára készülés 0 Házi feladat 29
Írásos tananyag 0 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 19
10. Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Kovács Gábor
12. Oktatók Dr. Kovács Gábor, Bakos András
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Az áruszállítás irányítási rendszerének összetevői. Térinformatikai alapok összefoglalása. Operatív irányítási problémák és feladatok az áruszállítási rendszerekben. Matematikai modellezési módszerek az áruszállítási rendszerek operatív irányításának döntéstámogatásában. Az áruszállítási hálózat matematikai leképezése. Ellenállás mátrixok leképezése a legrövidebb út keresési módszerek alkalmazásával. Az egzakt és a provizórikus járattervezés módszertana. Célfuvaros járatszerkesztési feladatok modellezési és optimalizálási módszerei. Gyűjtő- és terítő, valamint kombinált járatok modellezési és optimalizálási módszerei. TSP és VRP feladatok, soft computing technikák alkalmazása az áruszállítás irányítási feladatok megoldásában. Az áruszállítás irányítási rendszerek informatikai architektúrája, kapcsolata a vállalatirányítási rendszerekkel. A mobil eszközök alkalmazása a szállításirányításban. A járatszerkesztés számítógépes algoritmizálásnak lehetőségei és alkalmazása az operatív folyamatirányításban. Járattervezés alkalmazása az elektronikus fuvarbörzéken.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
Az előadáson ismertetett, az operatív járatirányításban alkalmazott matematikai modellezési módszerek algoritmizálásának begyakoroltatása kisfeladatokon keresztül. Járattervező szoftverek alkalmazása. A házi feladat előkészítése.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • A térinformatikai alapok ismerete.
  • A vonatkozó gráfelméleti alapok ismerete.
  • A TSP és VRP problémakör és megoldási módszereinek ismerete.
  • Szállításirányítási információs rendszerek ismerete.
B. Képesség
  • Képes a szállításirányítási problémák felismerésére, és azok modellezésére.
  • Képes a felmerülő szállításirányítási feladatokat megoldani a megfelelő megoldási módszerek és eszközök kiválasztásával, alkalmazásával.
C. Attitűd
  • Törekszik a képességeinek maximumát nyújtva, hogy tanulmányait a lehető legmagasabb színvonalon, elmélyült és önálló alkotásra képes tudásra szert téve végezze, pontosan és hibamentesen, az alkalmazandó eszközök szabályainak betartásával, együttműködve az oktatókkal.
D. Önállóság és felelősség
  • Felelősséget érez aziránt, hogy munkájának minőségével és az etikai normák betartásával példát mutasson társainak, felelősséggel alkalmazva a tantárgy során megszerzett ismereteket.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
1 db féléves házifeladat (súlyok: 25% részteljesítés bemutatáskor, 25% végső beadáskor) amelynek részenként legalább 50%-os teljesítése az aláírás feltétele, vizsga (súly: 50%)
19. Pótlási lehetőségek
A házi feladat részteljesítése és végső beadása is egy-egy alkalommal pótolható.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A tantárgy anyagát (jegyzet) a hallgatók pdf formátumban tölthetik le a Moodle rendszeren keresztül.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév