Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Biztonság és megbízhatóság a járműiparban
2. Tantárgy angol neve Reliability, Safety and Security in the Vehicle Industry
3. Tantárgykód BMEKOKAM660 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 3
6. Óraszám 2 (7) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 90
Kontakt óra 28 Órára készülés 8 Házi feladat 0
Írásos tananyag 36 Zárthelyire készülés 18 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Sághi Balázs
12. Oktatók Dr. Sághi Balázs
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A biztonság és a megbízhatóság fogalma, bevezetés a tématerületre. Alapvető specifikációs, és elemzési módszerek. A járműipari szabványok megismerése, különös tekintettel az ISO 26262 szabványra. Biztonsági szintek, funkciók osztályozása.
A járművek informatikai rendszereinek biztonsági kérdései (kiberbiztonság). Járművek sebezhetőségei klasszikus járműipari hálózatokon keresztül. Az internetre csatlakoztatott, illetve V2X kommunikációt alkalmazó járművek biztonsági kockázatai és védelmi lehetőségei.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • ismeri a járműiparban alkalmazott ISO 26262 szabvány irányelveit
  • ismeri az alapvető biztonság, kockázat és kockázatelemzés fogalomkörét és matematikai apparátusát
  • ismeri a biztonságkritikus rendszerek fejlesztési módszereit és a biztonsági architektúrákat
  • ismeri a megbízhatóság számszerű leíróeszközeit és a hozzájuk tartozó számolósi módszereket
B. Képesség
  • képes adott specifikáció alapján biztonsági számítások végzésére
  • képes kockázatelemző számítások végzésére
C. Attitűd
  • érdeklődik az autonóm járművek biztonsági, kockázati kérdései iránt
D. Önállóság és felelősség
  • munkáját önállóan és felelősségteljesen látja el
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév során egy zárthelyi dolgozatot kell eredményesen megírni. A félévközi jegy a zárthelyi dolgozat eredménye.
19. Pótlási lehetőségek
A zárthelyi egyszer pótolható.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Tanszéki segédletek
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév