Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Folyamattervezés
2. Tantárgy angol neve Process planning
3. Tantárgykód BMEKOALM331 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 3
6. Óraszám 2 (9) Előadás 1 (5) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Logisztikai mérnöki mesterképzési szak (L)
8. Szerep
Kötelező (k) a Logisztikai mérnöki mesterképzési szakon (L)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 90
Kontakt óra 42 Órára készülés 0 Házi feladat 29
Írásos tananyag 0 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 19
10. Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Kovács Gábor
12. Oktatók Dr. Kovács Gábor, Bakos András
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A folyamat értelmezése, a folyamatok részei, kapcsolatok, események és tevékenységek rendszere. A folyamatok szabványos leírásának módszerei. Folyamatábrázolási technikák. Folyamatleírás szintjei. Top-down, bottom-up és az ellenáramú modellezés technikái. Standard - szabványos folyamatleíró nyelvek. Standard Operating Procedure készítése. Cross-Functional Flowchart. Petri net. Event Process Driven Chain (EPC). Business Process Modeling Notation (BPMN). Integrated Definition Methods (IDEF). Unified Modeling Language (UML). System Modeling Language (SysML). Yet Another Workflow Language (YAWL). Hibrid modellezés. Üzleti folyamatok újratervezése (BPR). Végrehajtható folyamatleírások (BPEL). Logisztikai folyamatok tervezése az ismertetett standard folyamatleíró nyelvek alkalmazásával: az egyes nyelvek felhasználhatósága, célorientált alkalmazása.
15. Gyakorlat tematikája
Az előadáson ismertetett folyamatleíró nyelvek (SOP, EPC, BPMN) és folyamattervezési módszerek (BPR) gyakorlati példákon keresztül történő elmélyítése, a házi feladat kidolgozásának előkészítése.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • A folyamatmodellezési alapok ismerete.
  • A tantárgyleírásban szereplő folyamatleíró nyelvek ismerete.
B. Képesség
  • Képes folyamatokat szabványos módszerekkel modellezni írásbeli és szóbeli, naiv leírás alapján.
  • Képes a folyamathibák feltárására és ezek alapján a folyamatok újratervezésére.
C. Attitűd
  • Törekszik a képességeinek maximumát nyújtva, hogy tanulmányait a lehető legmagasabb színvonalon, elmélyült és önálló alkotásra képes tudásra szert téve végezze, pontosan és hibamentesen, az alkalmazandó eszközök szabályainak betartásával, együttműködve az oktatókkal.
D. Önállóság és felelősség
  • Felelősséget érez aziránt, hogy munkájának minőségével és az etikai normák betartásával példát mutasson társainak, felelősséggel alkalmazva a tantárgy során megszerzett ismereteket.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
1 db féléves házifeladat (súlyok: 25% részteljesítés bemutatáskor, 25% végső beadáskor) amelynek részenként legalább 50%-os teljesítése az aláírás feltétele, vizsga (súly: 50%)
19. Pótlási lehetőségek
A házi feladat részteljesítése és végső beadása is egy-egy alkalommal pótolható.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A tantárgy anyagát (jegyzet) a hallgatók pdf formátumban tölthetik le a Moodle rendszeren keresztül.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak