Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Integrált anyagmozgató rendszerek
2. Tantárgy angol neve Integrated material flow systems
3. Tantárgykód BMEKOALM332 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (9) Előadás 1 (5) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Logisztikai mérnöki mesterképzési szak (L)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Logisztikai mérnöki mesterképzési szakon (L)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 42 Órára készülés 8 Házi feladat 19
Írásos tananyag 36 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 15
10. Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Bohács Gábor
12. Oktatók Gáspár Dániel, Szabó Péter, Odonics Boglárka
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Gyártásautomatizálás alapjai. Anyagkezelés alapjai és jellegzetes berendezései. Jellegzetes gyártórendszer struktúrák áttekintése, az anyagmozgatási szempontból releváns berendezések konstrukcióinak bemutatása. Az integrált anyagmozgatási és anyagkezelési funkciók megfogalmazása. Integrált anyagmozgató rendszerek automatizálása. Robotok alkalmazása anyagkezelési feladatokra. Speciális megfogók és érzékelők. Az előadások mellett a tárgyból egy gyakorlati kirándulás is megrendezésre kerül.
15. Gyakorlat tematikája
A gyakorlatokon az előadások keretében tanult megoldásokkal és berendezésekkel kapcsolatos gyakorlati példák kerülnek bemutatásra.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • A speciális integrált anyagmozgató rendszerek ismerete.
  • Az anyagmozgató komponensek alkalmazásával kapcsolatos kérdések ismerete.
B. Képesség
  • Képes átlátni a szóba jöhető megoldásokat adott problémára.
  • Képes megfelelő komponensekből álló optimális struktúrákat kialakítani.
C. Attitűd
  • Törekszik a képességeinek maximumát nyújtva, hogy tanulmányait a lehető legmagasabb színvonalon, elmélyült és önálló alkotásra képes tudásra szert téve végezze, pontosan és hibamentesen, az alkalmazandó eszközök szabályainak betartásával, együttműködve az oktatókkal.
D. Önállóság és felelősség
  • Felelősséget érez aziránt, hogy munkájának minőségével és az etikai normák betartásával példát mutasson társainak, felelősséggel alkalmazva a tantárgy során megszerzett ismereteket.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Aláírás feltétele: 1 db féléves házifeladat (25% részteljesítés bemutatáskor, 25% végső beadáskor). Vizsga (50%)
19. Pótlási lehetőségek
A házi feladat részteljesítése és végső beadása is egy-egy alkalommal pótolható.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A tantárgy anyagát (jegyzet) a hallgatók pdf formátumban tölthetik le a Moodle rendszeren keresztül.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak